Sunulan Hizmetler

Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesinde altyapı yönünden bir sorun bulunmamakta, tüm yatırımcılara eşit şartlarda eksiksiz hizmet sağlanmaktadır. Düz bir arazi üzerinde kurulması, bölge içinde her parsel sınırında su, elektrik, doğalgaz, buhar, pis su hattı ve telefon ile destek hizmetlerinin bulunması bölgeyi yeni yatırımlar açısından tercih edilir kılmaktadır.

Alt Yapı İmkanları

Plankote Hizmetleri

İnşaat Ruhsatı

İskan Ruhsatı

 

 Katılım Payı:

Parsel cephelerine göre alınan katılım payı birim fiyatı arttırılmamıştır. Ancak ruhsat durumuna göre farklı uygulanacaktır.

Hizmet Karşılıklarının Boş, İnşaat Halinde, Depo, İskan, Açma ve Çalışma Ruhsatı Alınma Durumuna Göre Tespiti

M. Zeytinoğlu Bulvarı         : 1.744.- TL/m

Bulvarlar                           : 1.132.-TL/m

Cadde                               : 0,784.-TL/m

Ancak, yukarıda parsel cephesine göre aylık birim fiyatlar;

 

İŞLETME DURUMU

ZEYTİNOĞLU BULVARI

BULVARLAR

CADDE

NORMAL

1

1

1

İSKAN RUHSATSIZ

2

2

2

KISMİ RUHSATLI

1,5

1,5

1,5

DEPO

RUHSATSIZ (Tahsis amacı dışı)

3

3

3

RUHSATLI (Tahsis amacı dışı)

2,5

2,5

2,5

ZAMANINDA RUHSAT ALMAYAN VEYA SÜRE UZATAN

2

2

2

 

çarpılarak uygulanır.

 

 

Bölgemiz kuruluşlarının ihtiyacı olan

DOĞALGAZ :

Doğalgaz satış fiyatı BOTAŞ Sanayi Serbest Tüketici satış tarifesi uygulanır.

SU:

Bölgemiz kaynaklarından sağlanmakta olup,

Satış fiyatlarımız;

Tüketim Aralığı                               Fiyat                                 Ruhsatı Olmayan

0 m³              -  500 m³                    0,56 TL + KDV                   1,68 TL + KDV

500 m³          -  5000 m³                  0,49 TL + KDV                   1,47 TL + KDV

5000 m³        -  20000 m³                0,45 TL + KDV                   1,35 TL + KDV

20000 m³       - 40000 m³                0,42 TL + KDV                   1,26 TL + KDV

40000 m³       - +                             0,41 TL + KDV                   1,23 TL + KDV

Açma ve Çalışma Ruhsatı olmayan firmalardan 3 katı bedel tahsil edilir

 

ATIKSU:

                                                                                             Ruhsatı Olmayan

KUSUP                                        0,56 TL+ KDV                      1,68 TL + KDV

Kirlilik Önleme Payı                     0,56 TL+ KDV                      1,68 TL + KDV

Açma ve Çalışma Ruhsatı olmayan firmalardan 3 katı bedel tahsil edilir

 

ELEKTRİK:

Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi, OSB’de tüketilen toplam elektrik enerjisini, ikili anlaşmalar yoluyla, farklı tedarikçilerden sağlamakta ve elektrik maliyetlerini mümkün olduğunca düşük seviyede tutmaya çalışmaktadır.

Tek Terimli Tek Zamanlı tarifenin aktif enerji bedeli 0,176423 TL/kwh (Dağıtım Bedeli, İletim Sistemi Kullanım Bedeli ve KDV hariçtir. OSB enerji alış maliyetine dahil olan %2 TRT payı, %1 Enerji Fonu, %1 Belediye Tüketim Vergisi OSB aktif enerji satış birim fiyatlarına yansıtılacaktır.)


Dağıtım Bedeli: 0,0109 TL/kwh (OSB’nin dağıtım sistem giderlerini yansıtan, EPDK tarafından yıllık olarak onaylanan bedeldir.)


Üretim Tesisi Sistem Kullanım Bedeli: 1,337 TL/kW/Ay (EPDK tarafından onaylanan OSB içerisindeki elektrik üretim tesislerinin kurulu gücüne uygulanan emre amade kapasite bedelidir.)


İletim Sistemi Kullanım Bedeli: 0,0055 TL/kwh (Bu bedel aylık olarak TEİAŞ'ın İletim Sistem Kullanımına ilişkin Eskişehir OSB' ye düzenlemiş olduğu fatura tutarının, abonelerimizin toplam tüketimine oranlanması ile hesaplanacak olup yaklaşık bir rakamdır.)

ÇEVRE

1- Bölgemizde merkezi atıksu arıtma tesisi projeleri yapılmış olup Atıksu Arıtma Tesisi inşaatına Nisan 2007'de başlanmıştır. 70.000 m² alanda kurulacak olan tesis 18.000 m³/gün (I.Kademe) ve 6.000 m³/gün (II.Kademe) kapasite ile çalışacaktır.

2- Bölgemizde tehlikeli atık depolama ve imha tesisleri bulunmamaktadır. Tehlikeli atıkları olan işletmeler, atıklarını Çevre Bakanlığından lisanslı geri kazanım/bertaraf tesislerine göndermektedir.

3-Bölgemizde çevre yönetim sistemi çalışmaları kapsamında;

Su Kirliliğinin kontrolü açısından: Bölgemiz evsel/endüstriyel atıksuları Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Atıksu Arıtma tesisine deşarj edilmektedir. Bölgemiz Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, Çevre Laboratuarında bölgemiz atıksuları kontrol edilmektedir.

Hava Kirliliğinin Kontrolü açısından: Bölgemiz genelinde doğalgaz kullanıldığı için, hava kirliliği ile ilgili önemli bir sorun yaşanmamaktadır. EOSB Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği kapsamında İşletmeler kontrol edilmektedir.

Katı atıklar açısından: İşletmeler evsel atıklarını Belediye Çöplüğüne göndermekte, geri kazanılabilir olanları ise geri kazanım tesislerine göndermektedir. EOSB Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında kontroller yapılmaktadır.

Tehlikeli atıklar/maddeler: Bölgemizde tehlikeli atık depolama ve imha tesisleri bulunmamaktadır. Tehlikeli atıklar, üretici firmalar tarafından lisanslı geri kazanım/bertaraf tesislerine gönderilmektedir.

Gürültü kirliliği: EOSB genelinde önemli gürültü sorunu yaşanmamakla birlikte, Firmalar gürültü kontrolü yönetmeliğine göre yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

 

 

Destek Hizmetleri

İtfaiye, Ambulans, Spor Tesisleri (tenis, voleybol, basketbol, restoran),

arızalara anında müdahale eden bakım ekipleri.

 

EOSB Yangın Eğitim Broşürü

EOSB İtfaiye Ders Notu


Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi yukarıda sayılan özellikleriyle ülkemizin çevreye saygılı, her türlü alt yapısı hazır, sosyal ve sportif tesisleriyle örnek bir sanayi alanıdır.

Parsel Alanları ve Yapılaşma
7.000 metrekareden, 2.000.000 metrekareye kadar istenilen büyüklükte arazi almak mümkündür. Arsanın %50-%55'i oranında yapılaşma imkanı vardır.


EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI