Events

Search for news :
ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJE YARIŞMASI


Enerji verimliliğinin artırılmasına katkıda bulunan endüstriyel işletmelerin uyguladıkları verimlilik artırıcı projelerin ve ürettikleri enerji verimli ürünlerin kamuoyuna duyurulması ve teşvik edilmesi amacıyla, her yıl Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışmaları (SENVER) düzenlenmektedir. Bu yıl 13’üncüsü düzenlenecek olan Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması (SENVER) “Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projeleri (SEVAP)”, “Enerji Verimli Endüstriyel Tesis (EVET)” ve “Enerji Verimli Ürün (EVÜ)” olmak üzere üç
Click For Details
KAYIT DIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELE, PROJE YARIŞMASI.


Gelir İdaresi Başkanlığı Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı'ndan Odamıza ulaştırılan yazıda  “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadelede Etkinliğin Artırılması” konulu ödüllü proje yarışması düzenlendiği ve yarışmaya ilişkin esasların  www.kayitliekonomiyegecis.gov.tr internet sitesinde duyurulduğu belirtilmektedir. Söz konusu detaylar aşağıda verilmiştir. Bilindiği üzere, ekonomide yaşanan rekabet eşitliğinin ortadan kaldırılması, iktisadi gelişmelerin sağlıklı bir seyir izlemesinin temini ve sağlam bir sosyal güvenlik yapısının tesis edilebilmesi bakımından kayıt dışı
Click For Details
17 AKARSU SANTRALİ İHALESİ


  T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Odamıza ulaştırılan yazıda, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ)’ye ait 17 Akarsu Santralinin 10 Grup halinde “işletme hakkının verilmesi” yöntemi ile özelleştirilmesine ilişkin bilgi dokümanı (17 Akarsu Santralinin Listesi ve İhale İlanı) ekte yer almaktadır. Söz konusu ihalelerde son teklif verme tarihi 05.10.2012 saat 16:00 olarak belirlenmiştir.           GRUP
Click For Details

INVESTORS TALKING

EOID MAP

  • Gürkan Hekimoğlu - Pınar SütESKİŞEHİR OSB GELECEĞE DÖNÜK VİZYONU İLE SANAYİCİNİN ÖNÜNÜ AÇTI. Watch...
  • Halis Korkmaz - ElektroteknikESKİŞEHİR OSB BÜYÜMEMİZİ SAĞLADI. Watch...
  • Burak Yakupoğlu - ESALBAESKİŞEHİR HER AÇIDAN SANAYİYE UYGUN VE YATKIN Watch...