4.Etap Yol Temel, Asfalt Kaplama ve Mevcut Bölge Asfalt Kaplama, Yol Tamiratları Yapılması İşi Tüm İhaleler

4.Etap Yol Temel,  Asfalt Kaplama ve Mevcut Bölge Asfalt Kaplama, Yol Tamiratları Yapılması İşi

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GELİŞME BÖLGESİ 4.ETAP YOL TEMEL (PMT),  ASFALT KAPLAMA ve  MEVCUT BÖLGE ASFALT  KAPLAMA, YOL TAMİRATLARI YAPILMASI İŞİ açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi

  İsmail Kanatlı Bulvarı No:1   26110 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0 (222) 236 03 60 /  0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

2 – İhale  konusu hizmetin:

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinin Gelişme Bölgesi (4.Etap) Yol Temel (Pmt),  Asfalt Kaplama İşleri

ve  Mevcut Bölge Asfalt  Kaplama ve Yol Tamiratları Yapılması

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

c) İşin süresi

: Sözleşmenin imzasından itibaren 15.12.2014'e kadardır.

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b) Son başvuru tarihi ve saati

c) İhale dosyası bedeli

: 07/07/2014 günü saat 12.00’ye kadar

: 500 TL

 

  4-İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhaleye katılacak olanlar ihale dosyasını satın almak zorundadır.

  5-İstekliler tekliflerini son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilirler.

 6-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 7-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir

 8-Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

 9-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı