EOSB 121 Ada 11/1-2 Parseller Arasında Yapılacak İstinat Duvarı ve Tel Çit Yapım İşi Tüm İhaleler

EOSB 121 Ada 11/1-2 Parseller Arasında Yapılacak İstinat Duvarı ve Tel Çit Yapım İşi

“ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
121 Ada 11/1-2 Parseller Arasında Yapılacak İstinat Duvarı Ve Tel Çit Yapım İşi” açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

                   

1 - İdarenin

               

a) Adresi

:

Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi
Organize Sanayi Bölgesi 2.cd. No:1  26110 
Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

:

0 (222) 236 03 60 /  0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi

:

info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

:

www.eosb.org.tr

                   

2 – İhale konusu hizmetin:

             

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

121 Ada 11/1-2 parseller arasına ihale dokümanı ekinde verilen projelere uygun İstinat Duvarı yapılması ve duvar üstüne Panel Çit yapımını kapsamaktadır.

b) Yapılacağı yer

 

:

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

c) İşin süresi

 

:

İş yeri tesliminden itibaren 45 (Kırkbeş) gündür.

                   

3 - İhalenin

               

a) Yapılacağı yer

 

:

Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b) Son başvuru tarihi ve saati

:

30.06.2017 günü saat 12:00

c) İhale dosyası bedeli

:

150 TL

                   

4-İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhaleye katılacak olanlar ihale dosyasını satın almak zorundadır.

5-İstekliler tekliflerini son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler istekli firmanın sorumluluğundadır. Son başvuru saatinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

6-Teklif bedelinin %50 'si oranında Üst Yapı Yapım İşine ait resmi ve geçerli iş deneyim belgesi ile sunulacaktır.

7-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

9-Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

10-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

 


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı