EOSB 1. Gelişme Bölgesi Doğal Gaz Altyapı Bağlantı ve Dağıtım Hattı Yapım İşi Tüm İhaleler

EOSB 1. Gelişme Bölgesi Doğal Gaz Altyapı Bağlantı ve Dağıtım Hattı Yapım İşi

EOSB 1. Gelişme Bölgesi Doğal Gaz Altyapı Bağlantı ve Dağıtım Hattı Yapım İşiaçık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

2.Cd. No:15 26250  

Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0 (222) 236 10 80 /  0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

 

2 – İhale konusu hizmetin:

a) Niteliği, türü ve miktarı

:Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nün (İmişehir) 1. Gelişme Bölgesi’nin doğalgaz ihtiyacının karşılanması için yapılması gereken Doğalgaz Bağlantı ve Dağıtım Hattı Yapım İşinin teknik şartname ve ekli ihale evrakı (İdari Şartname, vb) hükümlerine uygun olarak yapılması ve çalışır vaziyette teslim edilmesidir.

 

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

 

c) İşin süresi

: İş yeri teslim tarihinden itibaren 120 Takvim günüdür.

 

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b) Son başvuru süresi

c) İhale dosyası bedeli

: 26.08.2019 günü saat 12.00’ye kadar

: 250 TL.

 

 

4- İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhaleye katılacak olanlar, ihale dokümanlarını Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresinden satın almak zorundadır.

5- İstekliler tekliflerini son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler istekli firmanın sorumluluğundadır. Son başvuru saatinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

6- İstekli firmaların İhaleye katılım için, Proje, Yapım, Bakım ve Onarım faaliyet konularında Mekanik ve İnşaat kategorileri için EPDK yeterlilik sertifikalarını ve diğer ilgili belgeleri sunması gereklidir. Proje faaliyet konusunda İnşaat kategorisi için yetkilendirmesi bulunmayan firmalar, alt yüklenici olarak yetkili bir firmadan o konuda hizmet alabileceklerdir.

7- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

8- Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

9-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı