EOSB 1. Gelişme Bölgesi Doğal Gaz Altyapı Bağlantı ve Dağıtım Hattı Yapım İşine Ait Tüm İhaleler

EOSB 1. Gelişme Bölgesi Doğal Gaz Altyapı Bağlantı ve Dağıtım Hattı Yapım İşine Ait

“EOSB 1. Gelişme Bölgesi Doğal Gaz Altyapı Bağlantı ve Dağıtım Hattı Yapım İşine Ait Kontrollük Hizmetleri Alım İşi ” açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

2.cd. No:15  26250  

Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0 (222) 236 10 80 /  0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

 

2 – İhale konusu hizmetin:

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: EOSB 1. Gelişme Bölgesi Doğalgaz Altyapı Dağıtım Hattı Projesi Kontrollük Hizmeti Alım İş’idir.

 

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

 

c) İşin süresi

: Sözleşme imza tarihinden itibaren 90 Takvim günüdür.

 

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b) Son başvuru tarihi ve saati

c) İhale dosyası bedeli

: 09/09/2019 günü saat   12.00’ye kadar

: 0 TL.

 

 

4- İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhaleye katılacak olanlar, ihale dokümanları için info@eosb.org.tr adresine evraklar için mail yolu ile başvuru yapabilir. Başvuru yazısını takiben isteklilere ihale dokümanları mail ortamında yollanabilecektir. Yapım işi ile ilgili proje ve dosyalar İdareden teslim edilebilecektir.

5- İstekliler tekliflerini son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler istekli firmanın sorumluluğundadır. Son başvuru saatinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

6- İstekli firmaların EPDK sertifikalarını ve diğer ilgili yeterlilik belgelerini sunması gereklidir.

7- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

8- Bu ihale için Geçici Teminat tutarı alınmayacaktır.

9- Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

10-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı