EOSB 1.Gelişme Bölgesi (İmişehir Mevkii) Sulu Yöntem Derin Kuyu Açma İşi Tüm İhaleler

EOSB 1.Gelişme Bölgesi (İmişehir Mevkii) Sulu Yöntem Derin Kuyu Açma İşi

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 1.Gelişme Bölgesi (İmişehir Mevkii) Sulu Yöntem Derin Kuyu Açma İşi için ihaleye çıkılacaktır. İhale ile ilgili bilgiler aşağıda yazıldığı gibidir.

İŞİN ADI: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 1.Gelişme Bölgesi (İmişehir Mevkii) Sulu Yöntem Derin Kuyu Açma İşi

1.  İdarenin

a. Adresi                                             :Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

                                                               Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde No:15 26110 ESKİŞEHİR

b. Telefon ve faks no                      : 0 222 2360360 / 0 222 2360129

c. Elektronik Posta adresi             : info@eosb.org.tr

ç. İnternet Adresi                            :www.eosb.org.tr

2. İhale Konusu Hizmetin

a. Niteliği, türü ve miktarı             : Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 1.Gelişme Bölgesi (İmişehir Mevkii –Depo yanı nokta)  kullanma suyu ihtiyacı için 200 m derinliğinde 1 adet sulu yöntem ile derin kuyu açma, testlerini yapma, DSİ Bölge Müdürlüğü’ nden Log hizmeti alma, arama ve kullanma belgelerinin alınması işlerinin yapılmasıdır.   

b. Yapılacağı yer                               : Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

c.İşin süresi                                        : 20 Takvim Günü

3. İhalenin

a. Yapılacağı yer                               : Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b. Son başvuru tarihi ve saati      : 15.04.2019 günü saat 12:00’e kadar

c. İhale Dokümanları bedeli        : 0 TL 

4. İhaleye katılacak olan firmalar ihale dokümanını imza karşılığında Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’nden almak zorundadırlar.

5. İstekliler tekliflerini son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6. Tekliflerinizde işe başlayabileceğiniz tarihi belirtiniz.

7. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

8. Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

9. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı