EOSB 29.Cd. Temizsu–Pissu–Yağmur Suyu vb Altyapı Yapım İşi Tüm İhaleler

EOSB 29.Cd. Temizsu–Pissu–Yağmur Suyu vb Altyapı Yapım İşi

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Gelişme Alanında  29.Cd. Temiz Su – Pis Su – Yağmur Suyu, İtfaiye Eğitim Alanı Hidrant Hattı Ve Derin Kuyu Bağlantı Altyapı Yapım İşi açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi

  Organize Sanayi Bölgesi 2.cd. No:1  26110 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0 (222) 236 03 60 /  0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

 

2 – İhale  konusu hizmetin:

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

 Gelişme Alanında  29.Cd.deki  Parkın Parsellere Dönüşmesi Neticesi   Altyapı Temiz Su (ᴓ110 PE100 PN10, 80m) – Pis Su(ᴓ200 Korge SN8, 80m) – Yağmur Suyu ı ((ᴓ200 Koruge SN8, 80m , 20ad yağmursuyu kova ) Altyapı Yapılması,

 İtfaiye İçin Eğitim alanına hidrant yapılması 60,00m ᴓ110 PE100 PN10 ve 19.cd / 29.cd-30.cd arası Derin Kuyu Bağlantısı  36,00m  ᴓ200 PE100 PN16 altyapı işlerini kapsar.

 

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

c) İşin süresi

: İş yeri tesliminden itibaren 60 (altmış) iş günüdür.

 

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b) Son başvuru tarihi ve saati

c) İhale dosyası bedeli

: 13.07.2015 günü saat   13.30’ye kadar

: 250 TL.

 

  4-İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhaleye katılacak olanlar ihale dosyasını satın almak zorundadır.

5-İstekliler tekliflerini son başvuru  tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilirler.

 6- Teklif bedelinin %50 oranında Altyapı Yapım işi yapmış olduğu resmi iş deneyim belgesi ile sunulacaktır.

 7-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 8-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir

 9-Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya  ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

 10-İhalenin iptal edilmesi halinde adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı