EOSB 8. – 7. Caddelerdeki Belirli Yerlere Fiber Optik Kablosu Montajı İşi Tüm İhaleler

EOSB 8. – 7. Caddelerdeki Belirli Yerlere Fiber Optik Kablosu Montajı İşi

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 8.Cadde No:29/2 – 7.Cadde No:16 nolu parseller arasında fiber optik kablosu montajı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

 

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: İsmail Kanatlı Bulvarı (2.Cad.) No:15   Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: (0222) 236 1080 /   (0222) 236 0129

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

 

2 – İhale konusu işin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:Bahsi geçen işler, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 8.Cadde No:29/2 – 7.Cadde No:16 nolu parseller arasında fiber optik kablosu montajı işlerini kapsayan OSB adına Yüklenici tarafından yapılacak işlerdir.

 

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi.

c) İşe başlama tarihi

:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7(yedi) gün içinde yapılacak yer teslimi ile İŞ`e başlanır.

ç) İşin süresi

: Sözleşme imza tarihinden itibaren 21 takvim günü.

 

 

d) Son başvuru tarihi ve saati

05/05/2020 günü saat   12.30’a kadar.

     

 

3–İhale dokümanı Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden temin edilebilir.

 

4 –İstekliler tekliflerini İhaleye son başvuru  tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

5- Bütün başvuruların reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

 

6-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

 


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı