EOSB Altyapısında Kullanılmak Üzere Ethernet Switch, Router ve Muhtelif Fiber Optik Malzemesi Alımı Tüm İhaleler

EOSB Altyapısında Kullanılmak Üzere Ethernet Switch, Router ve Muhtelif Fiber Optik Malzemesi Alımı

Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi Altyapısında Kullanılmak Üzere Ethernet Switch, Router Ve Muhtelif Fiber Optik Malzemesi Alımı İşi açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

 

1 - İdarenin

 

a) Adresi

:İsmail Kanatlı Bulvarı (2.Cadde) No:15 26110  Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0222 2361080 /  0222 2360129

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

 

2 – İhale konusu  işin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

Bahsi geçen işler, Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi Altyapısında Kullanılmak Üzere Ethernet Switch, Router Ve Muhtelif Fiber Optik Malzemesi Alımı İşidir.

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir OSB

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihidir.

ç) İşin süresi

: Sözleşme imza tarihinden itibaren 30 takvim günü.

 

 

d) Son başvuru tarihi ve saati

:   9 EKİM 2017 Pazartesi günü saat   12.30’a kadar.

     

 

3–İhale dokümanı Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.

 

4 –İstekliler tekliflerini İhaleye son başvuru  tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

5- Bütün başvuruların reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

 

6-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

 

İHALE DOKÜMANLARI

  1. İDARİ ŞARTNAME
  2. TEKLİF MEKTUBU
  3. BİRİM FİYAT CETVELİ
  4. SÖZLEŞME TASLAĞI
  5. sn1. x510-28GSX
  6. sn3.  FS750 28
  7. sn5.  DLINK DIR-300
  8. sn10. simplex adaptor
  9. sn12. Demir şeffaf ek koruyucu tüp
  10. sn13.    62.5-125 ST MM pigtail

LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı