EOSB Ana Şalt Mrk ile TEİAŞ 154kV EOSB TM ŞM Arası Yeraltı Kablo Galerisine Kablo Taşıma Sistemi Tüm İhaleler

EOSB Ana Şalt Mrk ile TEİAŞ 154kV EOSB TM ŞM Arası Yeraltı Kablo Galerisine Kablo Taşıma Sistemi

Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi ana şalt merkezi ile TEİAŞ 154kV Eskişehir OSB TM şalt merkezi arasında inşa edilen yer altı kablo galerisine kablo taşıma sistemi, aydınlatma-priz tesisatı yapımı ve 34,5kV XLPE kablo çekimi işleri açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

 

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: İsmail Kanatlı Bulvarı(2.Cad.) No:1   26110 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0 (222) 236 03 60 /  0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

 

2 – İhale konusu  işin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:Bahsi geçen işler, Eskişehir OSB ana şalt merkezi ile TEİAŞ 154kV Eskişehir OSB TM şalt merkezi arasında inşa edilen yer altı kablo galerisine kablo taşıma sistemi, aydınlatma-priz tesisatı yapımı ve 34,5kV XLPE kablo çekimi işlerini kapsayan OSB adına Yüklenici tarafından yapılacak işlerdir.

 

b) Yapılacağı yer

:Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ve TEİAŞ 154kV Eskişehir OSB TM.

c) İşe başlama tarihi

:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5(beş) gün içinde yapılacak yer teslimi ile İŞ`e başlanır.

ç) İşin süresi

:İşyeri teslim tarihinden itibaren en çok 45 (kırbeş) gün içinde tamamlanarak geçici kabule hazır hale getirilecektir.

 

 

d) Son başvuru tarihi ve saati

22/12/2014 günü saat   12.00’a kadar.

     

 

3–İhale  dokümanı Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir.  İhaleye katılacak isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı 250,- TL karşılığı Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden temin edilebilir.

 

4 –İstekliler tekliflerini İhaleye son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

5- Bütün başvuruların reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

 

6-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı