EOSB Atık Depolama Alanı Kapatma Projesi Dengeleme Ve Sızdırmazlık Tabakası Malzeme Serilmesi Tüm İhaleler

EOSB Atık Depolama Alanı Kapatma Projesi Dengeleme Ve Sızdırmazlık Tabakası Malzeme Serilmesi

“ESKİŞEHİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Atık Depolama Alanı Kapatma Projesi Dengeleme Ve Sızdırmazlık Tabakası Malzeme Serilmesi Ve Sıkıştırılması İşiaçık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

İsmail kanatlı Bulvarı (2.cadde) No:15  26250  

Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0 (222) 236 10 80 /  0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

 

2 – İhale konusu hizmetin:

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde İmişehir Mevkiinde, Eskişehir-Ankara karayolu 20. Km’de 693 parselde bulunan 22.298.06 m2’lik arıtma çamuru depolama sahasının kapatma projesine uygun olarak atık dengeleme tabakası için sepiyolit pasası ve mineral sızdırmazlık tabakası olarak özellikleri kapatma projesinde ve teknik şartnamede belirtilen sepiyolit malzeme serilmesi ve sıkıştırılması işi. Kapatma Projesinde detayları verilen gaz bacalarının teşkili ve sızıntı suyu toplama sisteminin teşkili. Söz konusu işlere ait, idare, su yapıları denetim firması veya Bakanlığın isteyeceği tüm test ve kontroller dahil.

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

c) İşin süresi

: Yer teslimi tarihinden itibaren 90 (doksan) gün.

 

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b) Son başvuru tarihi ve saati

 

: 10/09/2018 günü saat   14.00’e kadar

 

4-İhale dokümanı, idarenin adresinden temin edilebilir veya isteklilere e-posta ile gönderilebilir.

5-İstekliler tekliflerini son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler istekli firmanın sorumluluğundadır. Son başvuru saatinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

6-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

7-Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

8-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı