EOSB Atıksu Arıtma Tesisi Havalandırma Havuzları İnşaatı Yapım İşi Tüm İhaleler

EOSB Atıksu Arıtma Tesisi Havalandırma Havuzları  İnşaatı Yapım İşi

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ HAVALANDIRMA HAVUZLARI  İNŞAATI YAPIM İŞİaçık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi

Organize Sanayi Bölgesi 2.cd. No:1  26110  

Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0 (222) 236 03 60 /  0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

 

2 – İhale konusu hizmetin:

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinin  mevcut Atıksu Arıtma Tesisi 2. Etap işidir. İşin kapsamı; Havalandırma havuzları (18.000,00m³), blower-MCC binası inşaatı 672,00m², mevcut sistemle bağlantı işleri, saha borulama, vana ve kapakların (penstok) montajı, gerekmesi halinde detay ve revize  uygulama projelerinin yapımı, işletmeye alma ve işletmeye nezaret etme işleridir.

 

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

c) İşin süresi

: İş yeri tesliminden itibaren (210) gündür.

 

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

:  Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b) Son başvuru tarihi ve saati

c) İhale dosyası bedeli

11.07.2016 günü saat   14.00’e kadar

300 TL

 

4-İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhaleye katılacak olanlar ihale dosyasını satın almak zorundadır.

5-İstekliler tekliflerini son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler istekli firmanın sorumluluğundadır. Son başvuru saatinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

6- Teklif bedelinin %50si oranında benzer iş (Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde belirtilen,  IV.GRUP: İçmesuyu , Atık Su Arıtma İşleri, V.GRUP: Su Depoları, Su Kuleleri, İdarece kabul edilecek diğer benzer işler) yapmış olduğu,  resmi ve geçerli iş deneyim belgesi ile sunulacaktır.

7-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

9-Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

10-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı