EOSB Atıksu Arıtma Tesisi İlave Havuzların MCC Alçak Gerilim Elektrik Panoları, Tüm İhaleler

EOSB Atıksu Arıtma Tesisi İlave Havuzların MCC Alçak Gerilim Elektrik Panoları,

Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi İlave Havuzların MCC Alçak Gerilim Elektrik Panoları, Güç ve Sinyal Kabloları Temini ve Montajı Scada ve  Otomasyonu, Yeni Ünitelerin Çalışan Mevcut Elektrik ve Otomasyon Sistemine Entegre Edilmesi İşleri açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

 

1 - İdarenin

 

a) Adresi

:İsmail Kanatlı Bulvarı (2.Cadde) No:1 26110  Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0 222 236 03 60 /  0 222 236 01 29

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

 

2 – İhale konusu  işin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

Bahsi geçen işler, Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi ilave havuzların alçak gerilim elektrik panoları, güç ve sinyal kabloları temini ve montajı scada ve otomasyonu, yeni ünitelerin çalışan mevcut elektrik ve otomasyon sistemine entegre edilmesi işleri açık ihale usulüyle ihale işleridir.

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir OSB

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7(yedi) gün içinde yapılacak yer teslimi ile İŞ`e başlanır.

ç) İşin süresi

: İşyeri teslim tarihinden itibaren  70 gün.

d) Son başvuru tarihi ve saati

:   19/06/2017 Pazartesi günü saat   12.30’a kadar.

     

 

3–İhale  dokümanı Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.  İhaleye  katılacak  isteklilerin ihale  dokümanını satın almaları zorunludur. İhale  dokümanı 75,00 TL karşılığı Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden temin edilebilir.

4–İstekliler tekliflerini İhaleye son başvuru  tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

5-Bütün başvuruların reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

6-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce  Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

 


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı