EOSB Elektrik Dağıtım Merkezleri (Listedeki) 36kv Orta Gerilim Hücreleri ve Müştemilatı Bakım İşi Tüm İhaleler

EOSB Elektrik Dağıtım Merkezleri (Listedeki) 36kv Orta Gerilim Hücreleri ve Müştemilatı Bakım İşi

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi DM10, DM14, DM20, DM17, DK17A, DM23, DK23A, DK23B, DM7, DM6, DM5, DM9, DM13, DM19, DM21, DK21C, DM29, DM30, DM22, DK22A, DK22B, DK22C, DM33, DK33A, DK33B, DM32, DK32A, DK32B, DK32C, DK32D, DK32E, DK32F, DM31, DK31A, DK31B, DK31C, DK31D, DK31E, DMİŞ, DM28, DM27, DM26 nolu elektrik dağıtım merkezleri 36kV orta gerilim hücreleri ve müştemilatı bakımı işi açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

 

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: İsmail Kanatlı Bulvarı (2.Cadde) No:15 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0222 2361080 /  0222 2360129

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

 

2 – İhale konusu  işin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

Bahsi geçen işler, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi DM10, DM14, DM20, DM17, DK17A, DM23, DK23A, DK23B, DM7, DM6, DM5, DM9, DM13, DM19, DM21, DK21C, DM29, DM30, DM22, DK22A, DK22B, DK22C, DM33, DK33A, DK33B, DM32, DK32A, DK32B, DK32C, DK32D, DK32E, DK32F, DM31, DK31A, DK31B, DK31C, DK31D, DK31E, DMİŞ, DM28, DM27, DM26 nolu elektrik dağıtım merkezleri 36kV orta gerilim hücreleri ve müştemilatı bakımı işidir.

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir OSB

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7(yedi) gün içinde yapılacak yer teslimi ile İŞ`e başlanır.

ç) İşin süresi

: İşin süresi sözleşme imza tarihinden itibaren 60 takvim günü kadar.

 

 

d) Son başvuru tarihi ve saati

: 27/Nisan/2021 Salı günü saat  12.00’a kadar.

     

 

3–İhale dokümanı Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.

 

4 –İstekliler tekliflerini İhaleye son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

5- Bütün başvuruların reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

 

6-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

 


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı