EOSB H=6 cm ve H=8 cm. Kilitli Beton Parke Taşı Alımı Tüm İhaleler

EOSB H=6 cm ve H=8 cm. Kilitli Beton Parke Taşı Alımı

EOSB H=6 cm ve H=8 cm. Kilitli Beton Parke Taşı Alımı açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi

  İsmail Kanatlı Bulvarı No:1   26110 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0 (222) 236 03 60 /  0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

www.eosb.org.tr

 

2 – İhale  konusu hizmetin:

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: H=6 cm. (7.000 m²) H=8 cm (5.000 m²) kilitli beton parke taşı alımı. (işyeri teslim)

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

c) İşin süresi

 

: Sözleşmenin imzalanmasını takiben 5 (beş) gün içinde teslim edilecektir.

 

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b) Son başvuru tarihi ve saati

c) İhale dosyası bedeli

: 10.11.2014 günü saat 12.00’ye kadar

: yok

 

 

4. İstekliler tekliflerini son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilirler.

5. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir

7. Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya  ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

8. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

 

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı