EOSB İş ve Ticaret Merkezi 2. Etap İnşaatı Yapım İşi Tüm İhaleler

EOSB İş ve Ticaret Merkezi 2. Etap İnşaatı Yapım İşi

“ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞ VE TİCARET MERKEZİ 2. ETAP İNŞAATI YAPIM İŞİ” açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi

Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No:1  26110  

Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0 (222) 236 03 60 /  0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

 

2 – İhale konusu hizmetin:

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi İş ve Ticaret Merkezi 2. Etap inşaatında bodrum + zemin + 1. kat toplam 1.879 m² kullanım alanlı betonarme – karkas binanın kaba ve kısmen ince işleri ile altyapısının teknik ve sanat kurallarına uygun yapımı, tam, kusursuz ve işler durumda İdareye teslimidir.   

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

c) İşin süresi

: İş yeri tesliminden itibaren ( 180) gündür.

 

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b) Son başvuru tarihi ve saati

c) İhale dosyası bedeli

: 14.12.2015 günü saat  12.00’ye kadar

: 250 TL

 

4- İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhaleye katılacak olanlar ihale dosyasını satın almak zorundadır.

5- İstekliler tekliflerini son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler istekli firmanın sorumluluğundadır. Son başvuru saatinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

6- Teklif bedelinin %50 oranında betonarme bina yapmış olduğunu gösteren ve geçerli olan iş deneyim belgesi sunulacaktır.

7- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

9- Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

10- İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı