EOSB KOBİ İtfaiye Binası İnşaatı Yapım İşi Tüm İhaleler

EOSB KOBİ İtfaiye Binası İnşaatı Yapım İşi

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  KOBİ  İTFAİYE BİNASI İNŞAATI YAPIM İŞİaçık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

1 - İdarenin

a) Adresi                                         : Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi

                                             Organize Sanayi Bölgesi 2.cd. No:1  26110  

                                                         Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası       : 0 (222) 236 03 60 /  0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi           : info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi                           : www.eosb.org.tr

 

2 – İhale konusu hizmetin:

a) Niteliği, türü ve miktarı           : Eskişehir Organize Sanayi Bölgesine 2ad itfaiye aracının girebileceği hangar ve idari bina bölümü olan 13.00m/11,00m garaj, 3,20m/6,50m ofis ve ortalama 6,00m yüksekliğinde çelik konstrüksiyon itfaiye binası inşaatı, tüm alt yapıları ve tüm detay uygulama, ass-built projelerinin yapım işi.

b) Yapılacağı yer                          : Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

c) İşin süresi                                  : İş yeri tesliminden itibaren (120) iş günüdür.

 

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           : Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b) Son başvuru tarihi ve saati     : 24.07.2017 günü saat 12.00’ye kadar

c) İhale dosyası bedeli                 : 200 TL

 

4-İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhaleye katılacak olanlar ihale dosyasını satın almak zorundadır.

5-İstekliler tekliflerini son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler istekli firmanın sorumluluğundadır. Son başvuru saatinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

6- Teklif bedelinin %50si oranında resmi çelik konstrüksiyon betonarme bina yapmış olduğunu gösterir benzer iş deneyim belgesi olacaktır.

7-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

9-Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

10-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı