EOSB Kobi OSB’de KOBİTR3A1 Nolu Monoblok Beton Köşk Bina Tipi Tüm İhaleler

EOSB Kobi OSB’de KOBİTR3A1 Nolu Monoblok Beton Köşk Bina Tipi

EOSB Kobi OSB’de KOBİTR3A1 Nolu Monoblok Beton Köşk Bina Tipi 34,5/0,4kv 400kVa Gücünde Trafo ve Müştemilatı Yapımı İşleri açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

           

 1.  İdarenin 
 1.  Adresi                                      : İsmail Kanatlı Bulvarı (2.Cadde) No:15 Eskişehir
 2.  Telefon ve Faks No             : 0222 2361080 / 0222 2360129
 3.  Elektronik Posta                  : info@eosb.org.tr
 4.  İnternet Adresi                    : www.eosb.org.tr

 

 1.  İhale konusu işin         
 1.  Niteliği, Türü ve Miktarı      : Bahsi geçen işler, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Kobi OSB’de  KOBİTR3A1 nolu monoblok beton köşk bina tipi 34,5/0,4kV 400kVA gücünde trafo ve müştemilatı yapımı işleridir.
 2.  Yapılacağı Yer                      : Eskişehir OSB
 3.  İşe Başlama Tarihi               : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7(yedi) gün içinde yapılacak yer teslimi ile İŞ`e başlanır.
 4.  İşin Süresi                              : İşin süresi 02/Mayıs/2019’e kadar.
 5.  Son Başvuru Tarihi             : 01/Nisan/2019 Pazartesi günü saat   12.30’a kadar.
 1. İhale dokümanı Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.  İhaleye  katılacak  isteklilerin ihale  dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı 100TL karşılığı Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden temin edilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini İhaleye son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 3. Bütün başvuruların reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.
 4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı