EOSB Lisanssız 980kWe AC (asgari 1181kWp) Arazi Üzeri Şebeke Bağlantılı (On-Grid) Tüm İhaleler

EOSB Lisanssız 980kWe AC (asgari 1181kWp) Arazi Üzeri Şebeke Bağlantılı (On-Grid)

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Lisanssız 980kWe AC (asgari 1181kWp) Arazi Üzeri Şebeke Bağlantılı (On-Grid) Fotovoltaik Güneş Enerji Santrali yapımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

 

1. İdarenin

 

a) Adresi

: İsmail Kanatlı Bulvarı (2.Cad.) No:15   26110 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0 (222) 236 10 80 / 0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

 

2. İhale konusu  işin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: Sözleşmede bahsi geçen işler, İŞ SAHİBİ adına Elektrik Piyasası Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği mevzuatına uygun olarak YÜKLENİCİ tarafından üstlenilen Lisanssız 980kWe AC (asgari 1181kWp) Arazi Üzeri Şebeke Bağlantılı (On-Grid) Fotovoltaik Güneş Enerji Santrali anahtar teslimi yapımı işleridir.

 

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi.

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin imzalandığı tarihte İŞ’e başlanır.

ç) İşin süresi

: Yer tesliminden itibaren 180 takvim günü.

 

 

d) Son başvuru tarihi ve saati

: 03/09/2018 günü saat   12.30’a kadar.

e) İhale dosyası bedeli          

: 300TL

     

3. İhale  dokümanı Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde  bedelsiz görülebilir. 

4. İstekliler tekliflerini İhaleye son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

5. Bütün başvuruların reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

6-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı