EOSB Teknik Lise Jeoteknik-Zemin Etüdü Ve Rapor Hazırlanması İşi İhalesi Tüm İhaleler

EOSB Teknik Lise Jeoteknik-Zemin Etüdü Ve Rapor Hazırlanması İşi İhalesi

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TEKNİK LİSE JEOTEKNİK -ZEMİN ETÜDÜ VE RAPOR HAZIRLANMASI İŞİ açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi

  İsmail Kanatlı Bulvarı No:1   26110 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0 (222) 236 03 60 /  0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

2 - İhale konusu hizmetin:

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:Jeoteknik-Zemin Etüdü amaçlı 35 adet sondaj kuyularının açtırılması, yerinde deneylerin yaptırılması ve numune alınması; Zemin/Kaya mekaniği laboratuvar deneylerinin yapılması ile deney sonuç raporu hazırlanması; Jeoteknik-Zemin Etüdü Raporu hazırlama işidir.

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

c) İşin süresi

: Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b) Son başvuru tarihi ve saati

c) İhale dosyası bedeli

: 09.06.2014 günü saat 15.00 e kadar

: 100 TL

 

 

 4-İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhaleye katılacak olanlar ihale dosyasını satın almak zorundadır.

 5-İstekliler tekliflerini son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilirler.

6-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

7-Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

8-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı