EOSB ve 1.GELİŞME BÖLGESİ (İmişehir) Bordür, Tretuvar Yapımı, Tamiratı ve Dolgu Yapım İşi Tüm İhaleler

EOSB ve 1.GELİŞME BÖLGESİ (İmişehir) Bordür, Tretuvar Yapımı, Tamiratı ve Dolgu Yapım İşi

“EOSB ve 1.GELİŞME BÖLGESİ (İmişehir) Bordür,Tretuvar Yapımı,Tamiratı ve Dolgu  Yapım İşi” açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1 - İdarenin                                                                                       

a) Adresi                                      : Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

                                                      İ. Kanatlı Bulv. (2.cad) No:15  26110 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası       :      0 (222) 236 10 80 /  0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi           :      info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi                        :      www.eosb.org.tr

                                                                                                         

2 – İhale konusu hizmetin:                                                                           

a) Niteliği, türü ve miktarı            :      Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi  ve 1.Gelişme Bölgesi (imişehir) Bordür,Tretuvar yapımı,Tamiratı,Dolgu yapım işi

b) Yapılacağı yer                        :      Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

c) İşin süresi                                :      İş yeri tesliminden itibaren 31.12.2020’dir.

                                                                                                         

3 - İhalenin                                                                                       

a) Yapılacağı yer                        :      Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b) Son başvuru tarihi ve saati     :      12.10.2020 günü saat 12:00

c) İhale dosyası bedeli                :      500 TL.

                                                                                                          

4-İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhaleye katılacak olanlar ihale dosyasını satın almak zorundadır.

5-İstekliler tekliflerini son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler istekli firmanın sorumluluğundadır. Son başvuru saatinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

6-Teklif bedelinin %50 'si oranında Bordür, Tretuvar Yapımına ait resmi ve geçerli iş deneyim belgesi ile sunulacaktır.

7-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

9-Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

10-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı