EOSB Yaşam Merkezi Açık Amfi İnşaatı Yapım İşi Tüm İhaleler

EOSB Yaşam Merkezi Açık Amfi İnşaatı Yapım İşi

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yaşam Merkezi Açık Amfi İnşaatı Yapım İşi açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

1- İdarenin

a) Adresi: Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi

Organize Sanayi Bölgesi İsmail Kanatlı Bulvarı No: 15 26250 ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası: 0 (222) 236 10 80 / 0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi: www.eosb.org.tr

 

2- İhale konusu hizmetin:

a) Niteliği, türü ve miktarı: EOSB Yaşam Merkezi Açık Amfi Binasının betonarme karkas, çelik konstrüksiyon, dış cephe ve çatı kaplama işleri, belirtilen yerlerde elektrik borulama ve kablo çekimi, bina topraklaması ile gerekli mekanik tesisat işlerini kapsamaktadır.

b) Yapılacağı yer: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

c) İşin süresi: İş yeri teslim tarihinden itibaren 120 takvim günüdür.

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b) Son başvuru tarihi ve saati. 22/06/2020 günü saat 12.00’ye kadar

c) İhale dosyası bedeli: 300,00 TL.

 

4- İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhaleye katılacak olanlar ihale dosyasını satın almak zorundadır.

 

5- İstekliler tekliflerini son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler istekli firmanın sorumluluğundadır. Son başvuru saatinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

6- Teklif bedelinin %40’ı oranında belirtilen işleri yapmış olduğunu gösteren ve resmi geçerliliği olan iş deneyim belgesi sunulacaktır.

 

7- İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

8- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

 

9- Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

 

10- İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı