EOSB Yaşam Merkezinde Bulunan Fitness Binasının Kiralanması Tüm İhaleler

EOSB Yaşam Merkezinde Bulunan Fitness Binasının Kiralanması

1 – İdarenin

 

a) Adresi

: Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi

Organize Sanayi Bölgesi İsmail Kanatlı Bulvarı No: 15 26250 ESKİŞEHİR

b) Telefon ve faks numarası

: 0 (222) 236 10 80 /  0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

 

2 – İhale konusu işin adı:

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yaşam Merkezinde bulunan Fitness Binasının kiralanması.

a) Niteliği, türü

: İşyeri Kiralama

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

c) İşin başlama tarihi

 

c) İşin süresi

: Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 gün içinde yer teslimi yapılarak işe

: Yer tesliminden itibaren 120 gün içerisinde binanın içerisinin yapılması ve faaliyete geçilmesi, 120 gün sonunda kira tahsilatına başlanılır

 

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati

 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

: 22/11/2021 Pazartesi Saat 12:30

 

: İhaleye katılmak isteyen isteklilerin Spor İşletmeciliği sektöründe hali hazırda işletmelerin olması tercih için öncelik nedeni olacaktır. Yapılacak olan yapının iç tasarımları ve dış cepheye konulacak diğer unsurlar idarenin onayı alınarak yapılacaktır.

 

 

 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif yanında, yapılacak olan bina iç tasarımı, idareye ödenecek kira bedeli de ihaleyi karar vermekte belirleyici diğer hususlar olacaktır.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü adresine elden teslim edilebilecektir.

8- İstekliler tekliflerini Teklif Mektubundaki kriterlere uygun şekilde 10 yıl süreliğine kiracı olacak öngörüsü ile tekliflerini verecektir. Teklifleri uygun bulunan istekli ile kiralama sözleşme imzalanacaktır.

9- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 takvim günüdür.

10- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

İHALE İLE İLGİLİ EVRAKLARI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı