EOSB Yeni İdari Binası Elektrik Tesisatı Yapımı İşleri İhalesi Tüm İhaleler

EOSB Yeni İdari Binası Elektrik Tesisatı Yapımı İşleri İhalesi

Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi Yeni İdari Binası Elektrik Tesisatı Yapımı İşleri açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

1 - İdarenin

 

A) Adresi

:İsmail Kanatlı Bulvarı (2.Cadde) No:1 26110 Eskişehir

B) Telefon ve Faks Numarası

: 0 222 236 03 60 /  0 222 236 01 29

C) Elektronik Posta Adresi

: info@eosb.org.tr

Ç) İnternet Adresi               

: www.eosb.org.tr

2 – İhale Konusu İşin

 

A) Niteliği, Türü ve Miktarı

Bahsi geçen işler, Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi Yeni İdari Binası Elektrik Tesisatı Yapımı işleridir.

B) Yapılacağı Yer

: Eskişehir OSB

C) İşe Başlama Tarihi

: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7(yedi) gün içinde yapılacak yer teslimi ile İŞ`e başlanır.

Ç) İşin Süresi

: İşyeri teslim tarihinden itibaren 29/Ekim/2016 tarihine kadar.

 

 

D) Son Başvuru Tarihi ve Saati

: 25/07/2016 Pazartesi günü saat   12.30’a kadar.

 

 

3–İhale  dokümanı Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.  İhaleye katılacak isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı 150,00 TL karşılığı Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden temin edilebilir.

 

4 –İstekliler tekliflerini İhaleye son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

5- Bütün başvuruların reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

 

6-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı