EOSB Yeni Parsel Alanları PE Doğal Gaz Altyapı Yapım İşi Tüm İhaleler

EOSB Yeni Parsel Alanları PE Doğal Gaz Altyapı Yapım İşi

 

1.  İdarenin

a. Adresi                               : Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

                                               OSB İsmail Kanatlı Bulvarı (2. Cad.) No:15

26250 ESKİŞEHİR

b. Telefon ve Faks               : 0 222 2361080 / 0 222 2360129

c. Elektronik Posta adresi  : info@eosb.org.tr

ç. İnternet Adresi                 : www.eosb.org.tr

 

2. İhale Konusu Hizmetin

a. Niteliği, türü ve miktarı    : Eskişehir Organize Sanayi Yeni Parsel Alanları PE Doğalgaz Altyapı Yapım İşidir.

b. Yapılacağı yer                 : Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

c. İşin süresi                         : 30 takvim günü

 

3. İhalenin

a. Yapılacağı yer                 : Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b. Son başvuru tarihi ve saati       : 15.04.2019 günü saat 12:00’e kadar

c. İhale Dokümanları bedeli          : 0 TL 

 

4. İhaleye katılacak olan firmalar ihale dokümanı almak zorundadırlar.

 

5. İstekliler tekliflerini son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

6. Tekliflerinizde işe başlayabileceğiniz tarihi belirtiniz.

 

7. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir

 

8. Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

 

9. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı