EOSB'de Belli Lokasyonlar Arası SM Fiber Optik Kablo Temin ve Montajı İşi Tüm İhaleler

EOSB'de Belli Lokasyonlar Arası SM Fiber Optik Kablo Temin ve Montajı İşi

Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi içinde şartname ve eklerinde adresleri belirtilen lokasyonlar arasına SM fiber optik kablosu temini ve montajı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

1- İdarenin

 

 a) Adresi

: İsmail Kanatlı Bulvarı(2.Cad.) No:1   26110 Eskişehir

 b) Telefon ve faks numarası

: 0 (222) 236 03 60 /  0 (222) 236 01 29

 c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

 ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

2- İhale konusu işin

 

 a) Niteliği, türü ve miktarı

:Bahsi geçen işler, Eskişehir OSB içinde şartname ve eklerinde adresleri belirtilen lokasyonlar arasına SM fiber optik kablosu temini ve montajı işlerini kapsayan OSB adına Yüklenici tarafından yapılacak işlerdir.

 

 b) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi.

 c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde yapılacak yer teslimi ile İŞ`e başlanır.

 ç) İşin süresi

: Sözleşme imza tarihinden itibaren 10 hafta.

 d) Son başvuru tarihi ve saati

: 15/08/2016 günü saat   12.00’a kadar.

 

 

3- İhale  dokümanı Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde bedelsiz görülebilir.  İhaleye katılacak isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı 100,- TL karşılığı Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden temin edilebilir.

 

4- İstekliler tekliflerini İhaleye son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

5- Bütün başvuruların reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

 

6- İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı