ÇED ÇALIŞTAYI Tüm Etkinlikler

ÇED ÇALIŞTAYI

Ulusal Mevzuatımız kapsamında, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği ilk olarak 07.02.1993 tarihinde yayımlanmıştır. Yönetmeliğin ilk yayım tarihinden günümüze ÇED Yönetmeliği defalarca yeniden yayımlanmış ve yayımlanan Yönetmelikler ise defalarca değişikliğe uğramıştır. Söz konusu değişikliklerin ana nedenleri arasında; ÇED sürecinde yaşanan sorunlar, yatırım politikaları ile getirilen muafiyetler ve ilgili tarafların açtığı davalar sonucu verilen mahkeme kararları bulunmaktadır.

 

Yönetmeliğin ilk yayım tarihinden günümüze geçen 24 yıllık süreçte edinilen deneyimler ışığında, ÇED sürecinde yaşanan sorunların somut tespiti ve sürecin iyileştirilmesine yönelik çözüm önerilerinin katılımcı bir yaklaşımla ortaya konulması için ilgili tüm tarafların katılımı ile TMMOB Çevre Mühendisleri Odası tarafından 20-21 Temmuz 2017 tarihlerinde ÇED ÇALIŞTAYI düzenlenecektir.

 

İki gün sürecek olan Çalıştay’da; ülkemizin ÇED mevzuatı, mevcut durumu ve uluslararası uygulamalar hakkında sunumlar gerçekleştirilecek ve sunumların ardından da atölye çalışmaları yapılacaktır. Akademisyenlerin, sektör temsilcilerinin, Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü temsilcilerinin ve ilgili kişi ve kurumların katılacağı ÇED Çalıştayı taslak programı ekte tarafınıza sunulmaktadır.

 

ÇED Sürecinin iyileştirilmesi açısından, Çalıştay’da gerçekleştirilecek sunumlara ve atölye çalışmalarına, sizlerin ve üyelerinizin katılımının; çevre sektörü, sanayi kuruluşları ve ilgili diğer kişi ve kurumlar için oldukça yararlı olacağı düşünülmektedir.

Bu kapsamda; Çalıştay programına katılım sağlayacak olan kişiler için ekte yer alan katılımcı formunun doldurularak 14.07.2017 tarihine kadar sekreterlik@cmo.org.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

 

EK 1:  ÇED Çalıştayı Programı

 

EK 2: Katılımcı Formu

 

EK 3: Afiş


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı