Coğrafi Konum

ESKİŞEHİR'İN COĞRAFİ KONUMU
 

İç Anadolu Bölgesi’nin kuzeybatında 29-32 derece doğu boylamları ile 39-40 derece kuzey enlemleri arasında yer almaktadır.
Kuzeyinde Bolu, doğusunda Ankara, güneyinde Konya ve Afyonkarahisar, batısında Kütahya ve Bilecik illeri bulunmaktadır. Eskişehir'in ilçelerinden Seyitgazi'nin küçük bir bölümü Ege'nin, Sarıcakaya İlçesi'nin tümü ile Merkez ve Mihallıçık ilçelerinin bir bölümü Karadeniz Bölgesi'nin etkisindedir. Ancak Eskişehir, coğrafi karakterini genellikle İç Anadolu Bölgesi'nden alır.


Kuzeyden Bozdağ ve Sündiken Dağları, güneyden Emirdağ, doğudan Orta Asya Vadisi, batıdan Türkmen Dağı gibi doğal sınırlarla çevrili olan il alanı, yaklaşık 13.652 km² dir. Bu alanıyla il, Türkiye topraklarının %1.8' ini kaplamaktadır. İl merkezinin denizden yüksekliği ise 788 m dir.


Eskişehir ili, güneyden Afyonkarahisar'ın Emirdağ ve İnsaniye; güneydoğudan Konya'nın Yunak; doğudan Ankara'nın Polatlı, Nallıhan ve Beypazarı; kuzeybatıdan Bolu'nun Göyük; batıdan Bilecik'in Gölpazarı, Söğüt, Bozüyük ilçeleri ve Kütahya ile çevrelenmiş durumdadır.


Yaklaşık %22'sini dağların oluşturduğu ilin, yeryüzü şekilleri içinde ovaların payı %26 dolayındadır.


İç Anadolu'nun kuzeybatı köşesinde yer alan Eskişehir ilinin topografik yapısını, Sakarya ve Porsuk havzalarındaki düzlükler ile bunları çevreleyen dağlar oluşturur. Havza düzlüklerini, kuzeyden Bozdağ-Sündiken Sıradağları, batı ve güneyden ise İç Batı Anadolu eşiğinin doğu kenarında yer alan Türkmen Dağı, Yazılıkaya Yaylası ve Emirdağ kuşatır.


Dış etmenlerin uzun süren aşındırmaları sonucu vadiler, genellikle derinleşmiştir. Vadi yamaçları hafif eğimli olup, yamaç aşındırması güçlüdür. Genç oluşumlar dışında tepe sırtlarının basık ve yuvarlak olduğu ilde, kapalı havza durumu pek görülmez. Denize doğru sürekli bir eğim vardır.


Dağlar, ilin ovalarını çeşitli yönlerden kuşatır. Dağlık alanlarında, farklı aşınma ve çözünme sonucu ortaya çıkan şekiller, genellikle belirgindir. Ovalardan dağlara doğru, çeşitli yükseltilerde uzanan platolar vardır. İlin kuzeyinde, batı-doğu yönünde, Anadolu'nun iç sıradağlarından Bozdağ ve Sündiken Dağlan yer alır ve uzantıları doğuda, il sınırını oluşturan Sakarya Irmağı'na dek sokulur.


Eskişehir ilinin güneydoğu köşesinde, Sakarya yayının içinden başlayan Sivrihisar Dağları, güneydoğu-kuzeybatı yönünde uzanır. Kaymaz Bucağı'na uzanan Sivrihisar Dağlan eşik görünüşlü bir yayla üzerinde yer alır.


Kaymaz Bucağı'ndan sonra yayla görünümü kazanan geniş eşik üzerinde, yer yer yüksek tepeler görülür. Eskişehir il merkezinin güneyinde başlayan bu yayla görünümlü dalgalı alan, batı yönünde sürer. Sarısu Ovası'nın güneyinde, Küçük Türkmen Dağı'nı oluşturur ve il sınırları dışında Domaniç Dağları ile birleşir. Kaymaz Bucağı ile Eskişehir il merkezi arasındaki en önemli yükselti, Koca Kır Yaylası'nın Porsuk Ovası'na inen etekleridir. Porsuk Çayı'ndan batıya doğru gidildiğinde 1.255 m. yüksekliğindeki Küçük Türkmen Dağı'na ulaşılır. Daha batıda ise Kozdoğru Tepesi ile Göktepe bulunur.


Asıl Türkmen Dağı, Porsuk Barajı'nın güneyinden başlar ve uzantıları ile birlikte Sakarya Ovası'na dek uzanır. En yüksek noktası 1.825 m. ile Türkmen Dağı Tepesi'dir. Diğer önemli yükseltiler, Kırgıl Tepe, Kuyu Tepe, Yaylacık Tepe, Deve Eriği Tepesi, Deve Tepe ile Oluk Dağı'dır.


BİTKİ ÖRTÜSÜ


İç Anadolu stepleri, Kuzey Anadolu ve Batı Anadolu ormanları, Eskişehir'in bitki örtüsünü oluşturur. Sündiken Dağları'nın, Porsuk Vadisi'ne bakan güney yamaçlarında, 1000 metreden sonra meşe çalılıkları, daha sonra da bodur meşeler görülür. 1300 metreden sonra yer yer kara çamların göze çarptığı Sündiken Dağları'nın, Türkmenbaba, Eşekli Türkmen Tepesi ve Bozdağ'ın Sakarya Vadisi yönü incelenirse, (özellikle Tandırlar Dağküplü Köyleri arası çok sıktır) karaçamla kaplı olduğu gözlenir. Burada karaçamların arasında, kızılçamlar da görülür. Taştepe ve Mihalıççık civarına kadar sarıçamlar yer alır. Yapıldak civarındaki çam ormanları arasında, yüksek meşeler görülür. Eskişehir'in güneyindeki platolarda ve Çifteler Ovası'nda orman yoktur fakat karakteristik step bitkileri vardır. Sarısu Porsuk Vadisi'nin bitki örtüsünü, yumak, yavşan ve kekik oluşturur. Porsuk ve Keskin Dereleri'nin kenarlarındaki bitki örtüsü ise, söğütler, kavaklar, karaağaçlar ve koruluklardan oluşur.

 


AKARSULARI


 

Sakarya Nehri: Çifteler İlçesi'nin sınırları içinde yer alan "Sakaryabaşı" denilen yerden çıkmaktadır. Buradan çıkan su, önce Bardakçı Suyu ile, sonra Seydisu ve Sarısu ile birleşerek güneydoğuya doğru akar. Çakmak Köyü yakınında Ankara - Eskişehir arasında il sınırı olur ve kuzeye döner. Kıran Hamamı denilen yerde Porsuk Çayı ile birleşir ve kuzeye doğru akar. Sarıyer Barajı'ndan sonra akışı batıya döner.


Porsuk Çayı ve Kolları: İki koldan oluşmuştur. Birincisi, Porsuk suyudur. Kaynağı Murat Dağı'ndadır. Altıntaş havzasında hafif meyilli bir arazide akar. Diğer kol, Kütahya'nın batısından gelir. Bu, şehrin kuzeyinden "Porsuk Çayı" adı ile geçen sudur. Bunlar Çukurova'da birleşerek ve Eskişehir il sınırında, İncesu Köyü'nün yakınındaki Kalburcu Çiftliği'nden geçerler. Sonra sırasıyla Kunduzlar, Kargın Deresi, Ilıcasu, Mollaoğlu Deresi, Sarısu, Keskin-Muttalip dereleriyle birleşerek, Sakarya Nehri'ne yaklaşırken de Pürtek Çayı'nı içine alır.

 

BARAJLAR ve HİDRO ELEKTRİK SANTRALLERİ

Eskişehir İl sınırları içerisinde bir çok baraj, sulama göleti ve hidro elektrik santralleri ile bunların göletleri bulunmaktadır. Barajların başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz;


Porsuk Barajı: Porsuk Çayı üzerindedir. Şehrin su taşkınlarını önlemek, sulama ve kullanma suyunu temin amaçlı yapılmıştır. Ayrıca burası balık üretimi ve mesire yeri olarak da kullanılmaktadır.

 

Musaözü Barajı: Eskişehir'den 28 km. uzaklıkta bulunan Mollaoğlu deresi üzerindedir. Yine taşkından korunma ve sulama amacıyla kurulmuş olup, ağaçlandırılan çevresi, Eskişehirlilerin tatil günlerinde rağbet ettikleri mesire yerlerinden biridir. Balık üretimi de yapılır.


Gökçekaya Barajı: Eskişehir'in kuzeydoğusunda Sakarya Nehri üzerindedir. Elektrik üretmek amacıyla kurulmuştur.

 

İşletmedeki Baraj ve Göletlerin Listesi

Eskişehir İli Barajlar

Sıra No  İli  İşin Adı İnşaata Başlanan Yıl  İşletmeye Alındığı Yıl 
1 Eskişehir Porsuk barajı 1944 1949-1972 (Yükseltilmesi)
2 Eskişehir Gökçekaya barajı 1967 1973
3 Eskişehir Sarıyar barajı 1950 1956
4 Eskişehir Kunduzlar barajı 1976 1984
5 Eskişehir Çatören barajı 1984 1987
6 Eskişehir Kaymaz barajı 1975 1978
7 Eskişehir Musaözü barajı 1965 1966
8 Eskişehir Yenice barajı 1985 2000
9 Eskişehir Han Üççam Barajı 1992 2006
10 Eskişehir İnönü Aşağı Kuzfındık Barajı 1995 2007
11 Eskişehir Beylikova Depolama Tesisi 1996 2010
12 Eskişehir Sivrihisar Okçu Barajı 2009 2011
13 Eskişehir Mihalıççık Yarıkçı Barajı 2011 2013
14 Eskişehir Mihalıççık Diközü Barajı 2013 2015
15 Eskişehir Sivrihisar Nasrettinhoca Barajı 2014 2016
16 Eskişehir Mihalıççık Bahtiyar Barajı 2014 2016
17 Eskişehir Beyazaltın (Sepetçi) Barajı 2015 2017
18 Eskişehir Keskin (75.Yıl) Barajı 1990 1998

Kaynak: DSİ 3. Bölge Müd. Web Sitesi

 

İşletmedeki Sulama Tesisleri

Sıra No İli Sulama Tesisi İşletmeye Alındığı Yıl
1 Eskişehir Beylikova Depolama Tesisi 2010
2 Eskişehir Eskişehir Merkez (Tepebaşı) Sepetçi Beyazaltın Barajı 2017
3 Eskişehir Han Üççam Barajı 2006
4 Eskişehir İnönü Aşağı Kuzfındık Barajı 2007
5 Eskişehir Mihalıççık Bahtiyar Barajı 2015
6 Eskişehir Mihalıççık Diközü Barajı 2014
7 Eskişehir Mihalıçcık Yarıkçı Barajı 2013
8 Eskişehir Sivrihisar Okçu Barajı 2011
9 Eskişehir Sivrihisar Nasrettin Hoca Barajı 2016
10 Eskişehir Alpu Büğdüz Göleti 2017
11 Eskişehir Alpu Yayıklı (Koşmat) Göleti 2009
12 Eskişehir Beylikova Kızılcaören Göleti 2003
13 Eskişehir Beylikova Özdenk Göleti 2004
14 Eskişehir Mihalıççık Dağcı Göleti 2007
15 Eskişehir Mihalıççık Sekiören Göleti 2003
16 Eskişehir Seyitgazi Fethiye Göleti 2004
17 Eskişehir Alpu Dereköy Göleti Sulaması 2017
18 Eskişehir Alpu Yayıklı Göleti Sulaması 2011
19 Eskişehir Beylikova Cazibe Sulaması 2014
20 Eskişehir Eskişehir Merkez Keskin Göleti Sulaması 2011
21 Eskişehir Eskişehir Merkez (Tepebaşı) Sepetçi Beyazaltın Barajı Sulaması 2017
22 Eskişehir Eskişehir Yukarı Sakarya Islahı ve Sulaması (Yaralı Pompaj Sulamaları) 2017
23 Eskişehir Han Üççam Barajı Sulaması 2006
24 Eskişehir İnönü Aşağı Kuzfındık Sulaması 2011
25 Eskişehir Mihalıçcık Bahtiyar Barajı Sulaması 2016
26 Eskişehir Mihalıççık Dağcı Göleti Sulaması 2007
27 Eskişehir Mihalıçcık Diközü Barajı Sulaması 2014
28 Eskişehir Mihalıççık Gürleyik Sulaması 2010
29 Eskişehir Mihalgazi Sakarı Demirciler Pompaj Sulaması 2012
30 Eskişehir Mihalıçcık Güreş Göleti Sulaması 2017
31 Eskişehir Mihalıççık Sekiören Göleti Sulaması 2003
32 Eskişehir Mihalıçcık Yarıkçı Barajı Sulaması 2013
33 Eskişehir Sarıcakaya İğdir Pompaj Sulaması 2012
34 Eskişehir Sarıcakaya Kapıkaya Köyü Pompaj Sulaması 2011
35 Eskişehir Sarıcakaya Laçin Köyü Pompaj Sulaması 2011
36 Eskişehir Sarıcakaya Mayıslar Köyü Pompaj Sulaması 2011
37 Eskişehir Seyitgazi Karaören Göleti Sulaması Yenileme 2014
38 Eskişehir Seyitgazi Yapıldak Göleti Sulaması Yenileme 2014
39 Eskişehir Seyitgazi Fethiye Göleti Sulaması 2009
40 Eskişehir Sivrihisar Göktepe Regülatörü Sulaması 2007
41 Eskişehir Sivrihisar Nasrettinhoca Barajı Sulaması 2016
42 Eskişehir Sivrihisar Okçu Barajı Sulaması 2014
43 Bilecik Kızıldamlar Barajı 2003
44 Bilecik Günyurdu Mustafa Eldemir Barajı 2006
45 Bilecik Söğüt Dereboyu (Zeyve) Barajı 2009
46 Bilecik Kurtköy Barajı 2010
47 Bilecik Yenipazar Barajı 2011
48 Bilecik Merkez Selöz Barajı 2013
49 Bilecik Gölpazarı Akçay Barajı 2016
50 Bilecik Bilecik-Merkez Kızıldamlar Sulaması 1. Kısım 2007
51 Bilecik Bilecik-Merkez Kızıldamlar Sulaması 2. Kısım 2010
52 Bilecik Bilecik-Günyurdu (Bakraş) Sulaması 2009
53 Bilecik Bilecik-Söğüt Selbüküköy Pompaj Sulaması 2011
54 Bilecik Bilecik-Söğüt Gemiciköy Pompaj Sulaması 2011
55 Bilecik Bilecik-Söğüt Küre-Geçitli Köyü Pompaj Sulaması 2011
56 Bilecik Bilecik-Söğüt Çaltı Beldesi Pompaj Sulaması 2011
57 Bilecik Bilecik-Söğüt Dereboyu (Zeyve) Barajı Sulaması 2009
58 Bilecik Bilecik-Merkez Kurtköy Barajı Sulaması 2010
59 Bilecik Bilecik-Pazaryeri Bozcaarmut Köyü Gölet Sulaması 2016
60 Bilecik Bilecik-İnhisar Beldesi Sakızbeli Mevkii Sulaması 2008
61 Bilecik Bilecik-İnhisar Tuzaklı Köyü Pompaj Sulaması 2012
62 Bilecik Bilecik-İnhisar Eğrat Köyü Pompaj Sulaması 2012
63 Bilecik Bilecik-İnhisar Akçasu Köyü Cazibe Sulaması 2012
64 Bilecik Bilecik-İnhisar Samrı Köyü Pompaj Sulaması 2012
65 Bilecik Bilecik-Merkez Selöz Barajı Sulaması 2014
66 Bilecik Bilecik-Yenipazar Barajı Sulaması 2011
67 Bilecik Bilecik-Osmaneli Oğulpaşa Göleti Sulaması 2014
68 Bilecik Bilecik-Bozüyük Darıdere İlave Sahaları Sulaması Tamamlama 2016
69 Bilecik Bilecik-Söğüt Savcıbey Barajı Sulaması 2016
70 Bilecik Bilecik-Pazaryeri Küçük Elmalı Göleti Sulaması 2017
71 Kütahya Altıntaş Beşkarış Barajı 2010
72 Kütahya Aslanapa Kureyşler Barajı 2016
73 Kütahya Domaniç Çukurca Barajı 2017
74 Kütahya Gediz Gümele Barajı 2004
75 Kütahya Gediz Barajı 2013
76 Kütahya Hisarcık Hasanlar Barajı 2013
77 Kütahya Simav Söğüt Barajı 2013
78 Kütahya Simav Yemişli Barajı 2015
79 Kütahya Simav Kiçir Barajı 2016
80 Kütahya Şaphane Barajı 2016
81 Kütahya Tavşanlı Uluçam Barajı 2013
82 Kütahya Tavşanlı Doğanlar Barajı 2016
83 Kütahya Gediz Gürkuyu Üzümlü Barajı 2018
84 Kütahya Emet Konuş Göleti 2011
85 Kütahya Hisarcık Güldüren Göleti 2013
86 Kütahya Kütahya Merkez Pullar Göleti 2003
87 Kütahya Tavşanlı Şenlik Göleti 2013
88 Kütahya Tavşanlı Kayı Göleti 2017
89 Kütahya Altıntaş I. Merhale Projesi Beşkarış Sulaması 2015
90 Kütahya Emet Konuş Göleti Sulaması 2014
91 Kütahya Gediz Barajı Sulaması 2014
92 Kütahya Gediz Yağmurlar Barajı Sulaması 2017
93 Kütahya Gediz Gümele Barajı Sulaması 2006
94 Kütahya Hisarcık Hasanlar Sulaması 2013
95 Kütahya Hisarcık Güldüren Göleti Sulaması 2014
96 Kütahya Çavdarhisar Örencik (Cazibeli Kısım) Sulaması 2014
97 Kütahya Kütahya Merkez Pullar Göleti Sulaması 2003
98 Kütahya Simav Söğüt Barajı Sulaması 2014
99 Kütahya Simav Kiçir Barajı Sulaması 2017
100 Kütahya Tavşanlı Doğanlar Barajı Sulaması 2016
101 Kütahya Tavşanlı Şenlik Göleti Sulaması 2015
102 Kütahya Tavşanlı Uluçam Barajı Sulaması 2014
103 Kütahya Şaphane Barajı Sulaması 2017
104 Sakarya Pamukova Çilekli Barajı 2017
105 Sakarya Pamukova Kemaliye (Deveboynu) Barajı 2016
106 Sakarya Sakarya Merkez Aşırlar Göleti 2011
107 Sakarya Adapazarı Aşırlar Göleti Sulaması 2013
108 Sakarya Ferizli Nalköy Göleti Sulaması 2015
109 Sakarya Ferizli Nalköy İlave Sahalar Pompaj Sulaması 2017
110 Sakarya Kaynarca Turnalı Göleti Sulaması 2015
111 Sakarya Pamukova Çilekli Barajı Sulaması 2016
112 Sakarya Taraklı Kayaboğazı Göleti Sulaması 2017

Kaynak: DSİ 3. Bölge Müd. Web Sitesi


BAŞLICA DAĞLARI VE OVALARI
 Eskişehir il alanı daha çok platolar ve dağlarla kaplıdır. Yaylalar, il topraklarının %0.6 gibi çok küçük bir bölümünü kaplar. Eskişehir il alanı, Sakarya Irmağı ile Porsuk ve Sarısu Çayları havzalarını kaplamaktadır. Havzaların denize doğru eğimleri fazla değildir. Bu nedenle akarsular, havzaların yüksek bölümlerinden taşıdıkları maddeleri, alçak kesimlere yığarak çok geniş düzlükler oluşturmuştur. Ovaların, il toplam alanı içindeki payı %26 dolayındadır. Eskişehir'de ovalar, ovaların çevrelerini kuşatan dağlar ve platolardan oluşan normal bir topografya görülür.


Porsuk Ovası, Kütahya il sınırından başlar, Porsuk Çayı'nın yatağı boyunca kuzeydoğu yönünde uzanır. Eskişehir il merkezinden sonra, doğuya yönelir ve Ankara il sınırına dek sokulur.


Porsuk Ovası; kuzeyden Bozdağ ve Sündiken Dağlan, güneyden Sivrihisar Dağlan ve Türkmen Dağı'nın doğu uzantılarıyla çevrilir. Ova, Kütahya il sınırından Eskişehir il merkezine dek oldukça eğimli, dar bir vadi şeklindedir. "Porsuk Çukurluğu" olarak adlandırılan bu bölüm, il merkezine yaklaştıkça genişlemeye başlar. Ovanın, Muttalip ve Sultandere köyleri arasında yaklaşık 13 km. ye ulaşan genişliği, doğuda Çavlum Köyü yakınlarında daralır ve l km.ye dek iner. Bu boğazdan sonra yeniden genişler ve en geniş durumunu burada Kazanır. Ovanın genişliği, bu yöredeki Sepetçi ve Fevziye Köyleri arasında 21 km. ye ulaşır. Daha sonra yeniden daralmaya başlar. Ova, özellikle Refahiye Köyü'nden sonra dar bir vadiye dönüşür.


Kalın alüvyal bir toprak tabakası ile kapalı olan Porsuk Ovası, çok verimlidir. Ovada buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, pirinç ve şeker pancarı ekimi yapılır.


Porsuk Ovası'nın batı uzantısı, "Sarısu Ovası" olarak adlandırılan bir ovada noktalanır. Sarısu Çayı'nın her iki yanında kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanır.


Kuzeyde Bozdağ, güneyde Küçük Türkmen Dağı ile çevrili olan ovanın denizden yüksekliği 840 m.dir. İnönü'nün kuzeyinden başlayan ova, doğu yönüne akışlıdır ve fazla eğimli değildir. Sarısu Ovası'nın en geniş yeri İnönü ile İstasyon arasındadır. Burada yaklaşık 4 km. genişliğe ulaşır. Doğuya gidildikçe yavaş yavaş daralır. Sarısu Ovası, Okubalı yöresinde bir boğazı aştıktan sonra yeniden genişler. Ova, Eskişehir il merkezi yakınlarındaki Karagözler Köyü'nün batısında Porsuk Ovası ile birleşir. Kalın alüvyal topraklarla kaplı Sarısu Ovası'nda buğday, arpa, çavdar, mısır, pirinç ve şeker pancarı ekimi yapılır.


İlin güneybatısında yer alan Yukarı Sakarya Ovası, Porsuk Ovası'ndan sonra Eskişehir'in en geniş düzlüğüdür. Yukarı Sakarya Ovası; kuzeyden Sivrihisar Dağları ve Türkmen Dağı'nın kuzey uzantıları, batıdan Türkmen Dağı'nın doğu uzantıları, güneyden ise Emirdağ'la çevrilidir. Bu geniş düzlüğün denizden yüksekliği 800-1000 m. arasındadır.


Yukarı Sakarya Ovası, doğudaki Yağverviran ve Gerenli Köyleri yöresinden, Sivrihisar ilçe merkezine doğru sokulur. Ovanın başlangıçta 14 km. olan genişliği, Sivrihisar'ın kuzeyinde 4 km. ye düşer.


Yukarı Sakarya Ovası, Porsuk Ovası gibi tam düz değildir. Ovadaki en belirgin kabartı, Mahmudiye İlçesi'nin batısındaki 1.301 m. yüksekliğindeki "Kırgız Dağı" dır. Yine aynı yörede Congerçalı ve Çerkezçalı Tepeleri bulunmaktadır. Çifteler ilçe merkezinin güneydoğusunda en yüksek noktasına ulaşan Çal Kütlesi, uzantıları ile çok geniş bir alanı kaplar. Yukarı Sakarya Ovası'nın en geniş yeri Aksaklı ve Yukarı Kepen Köyleri arasındadır. Bu kesimde genişliği 76 km.ye yaklaşır. Yer yer kalın bir toprak tabakası ile kaplı olan ova, Sarısu ve Porsuk Ovaları kadar verimli değildir. Yukarı Sakarya Ovası'nda genellikle buğday, arpa, çavdar, mısır, susam, ayçiçeği ve şeker pancar ekimi yapılmaktadır.


Eskişehir ilinde yaylalık alanlar, Türkmen Dağı'nın doğu uzantıları ile Bozdağ, Sündiken Dağları üzerindedir. Porsuk ve Sakarya Havzalarını birbirinden ayıran Sivrihisar Dağları üzerinde de yaylalık alanlar bulunmaktadır.


Eskişehir ilinin genel coğrafi yapısı; Sakarya ve Porsuk havzaları ile bu havzaları çevreleyen dağlardan oluşur. Bu nedenle, il toprakları ana vadiler ve bu vadilerle birleşen çok sayıda küçük vadilerce parçalanmış durumdadır. Havzanın sularını toplayan Sakarya Irmağı'nın aktığı vadi, "Sakarya Vadisi" adını alır. Bu vadi. Sakarya Irmağı'nın ilk kaynak alanlarında, yani Türkmen Dağı kütlesinin doğu uzantıları üzerinde dar ve derindir. Seyitgazi yöresinden sonra, vadi tabanı genişler ve doğuda Ankara il sınırına dek uzanır. Bu bölümde, vadinin geniş tabanı üzerinde Yukarı Sakarya Ovası yer alır. Sakarya Vadisi, Ankara il sınırının yakınından kuzeye döner ve Porsuk Çayı ile birleşir. Vadinin bu kesimine "Orta Sakarya Vadisi" denir.


EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI NACE

OSB HARİTASI SEKTÖREL

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı