Eskişehir'e 4 Yeni Sanayi Bölgesi

Eskişehir'de Sanayi Odası'nın kurulmasına öncülük ettiği seramik, raylı sistemler, havacılık kümelerinin ardından otomotiv, raylı sistemler, Lojistik İhtisas OSB'leri ile Savunma ve Havacılık Sanayi Endüstri Bölgesi hayata geçirilecek. 4. Bölgenin alt yapısını Eskişehir OSB üstlenecek. 

 

Eskişehir, 3'ü ihtisas olmak üzere 4 yeni sanayi bölgesi ile katma değerli üretimde öne çıkmayı planlıyor. OSB, Eskişehir sanayisinin güçlü yönlerine yönelik hazırlanan stratejik plan doğrultusunda, ESO öncülüğünde seramik, raylı sistemler ve havacılık kümelerinin kurulmasına öncülük etmiştir. Şimdi ise sektörlerin gelişimine ciddi katkı sağlayacak İhtisas OSB'lerini hayata geçirmeyi planlamaktadır.  

Şu anki mevcut  ESO OSB'nin dışında Eskişehir-Ankara Karayolu üzerinde bulunan İmişehir-Kalkanlı sınırları içerisinde yer alacak bölgenin bir tanesi otomotiv, diğeri ise havacılık ve savunma sanayi sektörlerine ayrılmıştır. Şimdiki OSB'yi birinci kampüs sayarak İmişehir-Kalkanlı Bölgesi'nde; yani tam Ankara Yolu üzerinde, birinci kampüse 6 kilometre uzaklıkta olan karşılıklı iki bölgeden biri Otomotiv Sanayi İhtisas OSB olarak belirlenmiştir. Toplamda 10 milyon metrekarenin üzerinde olan bölgenin 4.8 milyon metrekarelik bölümü otomotiv sanayine tahsis edilecektir. Burada imar çalışmaları devam etmekte. Ayrıca buraya otomotiv sanayine yönelik büyük ölçekli üretim gerçekleştiren firma ya da firmalar gelirse diğer yan sanayi firmalarının da onun etrafında konuşlanıp kümelenmesi planlanmaktadır. 

 

Otomotiv sektörüne yönelik bölgenin hemen karşısında yer alan 5.1 milyon metrekarelik alan ise 'Havacılık ve Savunma Sanayi Endüstri Bölgesi' olarak belirlenmiştir. Bu konuda çalışmalar bakanlık nezdinde sürmektedir. Buranın endüstri bölgesi olarak belirlenmesinin en önemli nedeni savunma ve havacılık konusunda ciddi maliyet gerektiren yatırımlara teşvik sağlamak. Eskişehir'deki güçlü havacılık sektörü bu sayede daha da gelişebilecek. Eskişehir, yatırımlar için insan kaynakları açısından cazip bir yer. Ancak havacılık gibi ülkemizin ve şehrimizin sanayisini güçlendirecek sektörlere ciddi teşvikler ve destekler gerekiyor. Bunu sağlamanın en önemli yollarından biri de özel bölgeler. Bu konuda Bakanlar Kurulu kararı gerekiyor ve bunun için çalışmalar devam ediyor. Amaç ise  şehrimize böyle bir bölgeyi kazandırmak.
 


Lojistik Köy
 

ESO OSB'nin belirlediği diğer bölgeler raylı sistemler ve lojistik sektörüne yönelik ve bu bölgeler Eskişehir-Ankara Demiryolu hattı üzerinde. Söz konusu yeni 2 bölge Hasanbey Lojistik Köyü'nün hemen yanında yer alacak. TCDD, daha önce OSB ilan edilen alanın yaklaşık 250 dönümünde bir Lojistik Köy yapıyor. O lojistik köy doğrudan doğruya şu anda şehrin içinde bulunan ve TCDD tarafından işletilen lojistik merkezinin, yani Tren Yolu Elle İşleme istasyonunun buraya taşınmasını hedefliyor. Ama buraya taşırken orada olmayan modern lojistik hizmetleri de vermeyi hedefliyor. OSB'de hem savunma ve havacılık, hem otomotiv hem de mevcut birinci kampüsteki yüklerin taşınabilmesi için oraya bir lojistik ihtisas OSB kurulacak. Lojistik OSB'de  2 tür hizmet verilmesi planlanıyor. Bunlardan biri depolanacak yüklerin belli sürelerle burada depolanarak bekletilmesi ve ondan sonra ihtiyaç olan yerlere gönderilmesi olacak. OSB yasasına göre belli bir orandan fazlasının depo alanı olarak ayrılamaması sorunu da Lojistik İhtisas OSB ile çözülecek. Lojistik OSB sadece bu amaca yönelik olduğu için böyle bir sınırlama olmayacak. Lojistik İhtisas OSB'de demiryolu ve karayolu bağlantılarının yanı sıra depo alanları ve demiryollarının  vagon ve konteynır bakımı gibi işleri de olacak.Demiryolundan da Yararlanılacak
 

Lojistik İhtisas OSB'nin hemen karşısında Raylı Sistemler İhtisas OSB'si yer alacak. Lojistik OSB'nin kuzeyinde 2 milyon metrekareye yakın bir alan raylı sistemler sektörü için hizmet verecek bir bölge olacak. Buraların altyapısı mevcut OSB tarafından yapılacak. Burada da amaç demiryolundan da yararlanarak o tür sektörlerin gelişmesini büyümesini sağlamak.
 


Bölgelerin altyapısını Eskişehir OSB üstleniyor
 

Kurulacak 4 bölgenin de altyapısı ve altyapı bedellerinin yapım işini Eskişehir OSB üstlenecek. Ayrıca arsa temini, satışı gibi hizmetleri de yine Eskişehir OSB karşılayacak. 4 bölgenin arsa fiyatları yapılacak istimlak çalışmaları sonrasında belli olacak ve fiyatlar çok yüksek olmayacak. Yatırımcılar için makul düzeyde cazip bölgeler oluşturma amacı güdülmekte. Ayrıca bölgelerin kendine has özel altyapıları olacak. İhtiyaca göre altyapılar yapılacak.  
 


ESOGÜ Eskişehir Meslek Yüksekokulu hizmete girdi
 

ESO ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) işbiliğiyle hayata geçirilen ESOGÜ Eskişehir Melek Yüksekokulu hizmete açıldı. ESO OSB Müdürlüğü tarafından inşa edilen okulun eğitim müfredatı ve ders içeriği sanayicilerin ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü yetiştirmeye yönelik olarak planlandı. 1.290 metrekaresi kapalı olmak üzere, toplam 16.350 metrekarelik bir alan üzerine kurulan okulda elektrik ve makine bölümleriyle, son yıllarda gözde bir meslek dalı haline gelen mekatronik ve çevre bölümü olmak üzere 4 dalda eğitim verilecek. Okul bünyesinde 8 derslik, 4 laboratuvar, öğretim üyesi odaları, yönetim ofisleri, kütüphane, internet salonu, yemekhane ve kantin ile diğer yardımcı birimler yer alacak. Üniversite sanayi işbirliğine örnek gösterilen yatırım 2.000.000 TL'ye mal oldu. 


EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI NACE

OSB HARİTASI SEKTÖREL

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı