KAYIT DIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELE, PROJE YARIŞMASI. Tüm Etkinlikler

KAYIT DIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELE, PROJE YARIŞMASI.

Gelir İdaresi Başkanlığı Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı'ndan Odamıza ulaştırılan yazıda  “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadelede Etkinliğin Artırılması” konulu ödüllü proje yarışması düzenlendiği ve yarışmaya ilişkin esasların  www.kayitliekonomiyegecis.gov.tr internet sitesinde duyurulduğu belirtilmektedir. Söz konusu detaylar aşağıda verilmiştir.


Bilindiği üzere, ekonomide yaşanan rekabet eşitliğinin ortadan kaldırılması, iktisadi gelişmelerin sağlıklı bir seyir izlemesinin temini ve sağlam bir sosyal güvenlik yapısının tesis edilebilmesi bakımından kayıt dışı ekonomiyle mücadele büyük önem taşımaktadır.

 

Başkanlığımız 5345 sayılı Kanunla belirtilen görevleri çerçevesinde vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi konusunda gerekli tedbirleri almakta, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında vergi mevzuatında yer alan hükümleri uygulamakta ve yürütülen mücadelenin daha etkin olarak sürdürülebilmesi bakımından yıllık programlarda belirtilen esaslara uygun olarak diğer kuruluşlarla da koordineli olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 2011/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile yürürlüğe giren “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2011-2013)”uygulama süreci Başkanlığımızca yerine getirilmektedir.


Diğer taraftan, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede tam başarı kazanılması ise başta kamuoyu olmak üzere bu mücadeleye katkı sağlayabilecek tüm kesimlerin katılımı ile mümkün bulunmaktadır.

 

Bu çerçevede, Başkanlığımızca “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadelede Etkinliğin Artırılması” konulu ödüllü proje yarışması düzenlenmiş ve yarışmaya ilişkin esaslar www.kayitliekonomiyegecis.gov.tr internet sitesinde duyurulmuştur. “Akademik” ve “Genel” olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmanın son başvuru tarihi 16 Kasım 2012 olarak belirlenmiştir.


EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI NACE

OSB HARİTASI SEKTÖREL

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı