Asılsız İddialara Resmi Belgeli Yanıt Tüm Haberler

Asılsız İddialara Resmi Belgeli Yanıt

Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli düzenlediği toplantıda son günlerde gündemde olan konuları belgeleriyle tek tek açıkladı. Toplantıda ayrıca, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanı İsmail Kunduracı ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Denetim Kurulu Üyesi Hamza Tınas ve Yavuz Ayva’da açıklamalar da bulundu. Nadir Küpeli’nin açıklamaları şöyle;

 

“Biz sanayiciyiz; işimiz üretmek, gerçekleştirmek ve vizyoner bir şekilde bu kentin gelişimine katkı sağlamaktır. Hep işimize odaklandık. Sanayicimizin gücüyle, sanayicimizin ve sanayimizin geleceği için çalışmaya odaklandık. 26 Temmuz’da OSB Başkanı seçildiğim seçimde de bu niyetteydik. Kısa bir zamanda, OSB için yaptıklarımızda da bu duygularla çalıştık, çalışıyoruz...

 

Ağustos ayından bugüne çok şey başardık. Başta 2018 olmak üzere 4 yıllık bir planlama içinde de çok şeyler yapacağımızı göreceksiniz. 2018 yılı için yatırım bütçemiz 260 Milyon Türk Lirasıdır.

 

Sanayicilerimizle yoğun bir iletişim halinde, dinamik bir ekiple sahada çok hızlı çözüm üretmeye başladık. Çok çalışıyoruz. ve bunu bir Eskişehir sevdası ile yapıyoruz. Hem geleceği tasarlıyoruz, hem de tek tek sanayicimizin bize ilettiği ne varsa, hepsi ile ilgileniyoruz. Yerli otomobil veya milli hızlı tren gibi büyük meselelerde kente kanaat önderliği yapıyoruz. Bu kentin tüm kurumları ile birlikte işbirliğinde işler yürütüyoruz.

 

Tam bu süreçte, bu yaklaşımımız bazılarının hoşuna gitmedi... Olabilir, kendi tasarruflarıdır. Ses etmedik. Kendi tercihleridir dedik...

 

Ancak, kırmızı çizgimiz olan dürüstlük ve hakkaniyet çizgisini geçen söylemler olduğunda buna bir çizgi çizdik. Hatta bazı köşe yazarı arkadaşlarımız bu çizgimizi eleştirdiler. Kendilerince haklıydılar belki. Ama olmayan bir şey ile yapay bir gündem oluşturmak için namusumuz, dürüstlüğümüz ve şerefimiz ile ilgili bazıları tarafından bize atılan iftiralar konusunda hassas olduğumuzu belirtmeliyim.

Biz hep aynı şeyi söyledik;

- 26 Temmuz’da yapılan seçimler, 2 yıl kuralı ile ilgiliyken 7 ŞUBAT da yapılacak seçimler ise onaylı parsel sayısı ile ilgilidir.

- Devlet, usulsüz bir seçim yapan yönetimi görevinden almak yerine, neden yeni seçimleri de bu yönetime yaptırsın?

- Seçime esas olan konuyu hata yapmadan netleştirmek adına,7033 sayılı kanunun çıkmasından 7 ay önce 12.01.2017 tarihinde bakanlığa gönderdiğimiz 166 adet yeni parselin onaylanması sürecinin durumu hangi yönde değiştireceği hususun da Bakanlık  nezdinde yazışmalarımız oldu. Sonlandığı zaman da, seçim kararı alınması için Müteşebbis Heyet’e başvurduk. Ancak bazıları, bunu önceden öğrenerek, kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalıştılar.

 

- Bu konuda madem bu kadar haklılar; Neden bir tane yazılı dilekçeleri yok?

 

Bu söylediklerimizi, 300’e yakın sanayiciye tek tek anlattık. Ve sanayicilerimizin, haklılığımızı görmesi maksimum 2 dakikayı aldı.

 

Ancak bu soruların cevaplarını bilmelerine rağmen, hakkımızda “yalancı”, “yalan söylediler”, “sanayici kandırıldı”, “biz haklı çıktık” ve “kimseye bakacak yüzleri kalmadı”, “sadece yönetim değil, Müteşebbis Heyet de, Denetim Kurulu da suçlu” demeye devam ettiler. Kendilerine ait ve geçerliliği olmayan yorumlarını hukuki gerçek gibi medyayla paylaştılar. Televizyonlara çıkıp eksik ve yanlış olduğunu bildikleri yorumları gerçekmiş gibi anlattılar. Kanunu kasıtlı yanlış yorumlayan birilerinin hazırladıkları e-mailler aracılığıyla, bu yanlış bilgileri medya temsilcilerine göndererek, onlara da hata yaptırmaya çalıştılar.

 

Kanunlara hâkim olmadıklarını söylemiştik. Bugüne kadar hukuki konularla ilgili söylediklerinin tamamının gerçeği yansıtmadığını tek tek ispat etmiştik.

 

Bu yorumlarla ilgili de, konuya hâkim olduğunu düşündükleri birinden destek almışlar ama o kişi, arkadaşları gerçekten yanlış yönlendirmiş. Ya da bu yönlendirme, bu arkadaşların işine gelmiş. Bu tespitimi, bu iftiraları duyduğum ilk gün söylemiştim; Bu iddialar gerçekle ilgisi olmayan, seçim hırsına bağlı olan iddialar...

 

Hırs güzel şey, ama yıkıcı olmamalı... Seçim için çalışmak ve mücadele etmek güzel şey, ancak projelerle ve yapılacaklarla ilgili olmalı...

Bugün, neden bunları tekrar söylüyorum? Çok basit bir şey yaptık.

 

Sanki muhalifmiş gibi, sakınmadan ve çekinmeden, Bakanlığa 08.01.2018 tarihinde, net bir şekilde süreçle ilgili soruları içeren bir dilekçe yazdık. Her detayla ilgili, gündemde olan bütün konuları sorduk. Bir nevi, onların yapması gerekeni biz yaptık. Bu soru dilekçesinde, örneğin;

- 26 Temmuz seçimleri usulsüz mü?

- Genel Kurul’a gitme sürecinde bir eksiklik, bir yanlış var mı?

- Bizim yönetimimizin yaptıklarında, kanunlarımıza aykırı bir durum var mı?

- Genel Kurul’u mevcut yönetimin yapmasında usulsüz ve kanunsuz bir durum var mı? diye belirttik.

 

Bu soruları ve sürece ait tüm tespitleri içeren yazımıza, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nden resmi bir cevap aldık. Bu Genel Müdürlük, Türkiye’deki OSB’lerin kanuni olarak yönetim organizasyonunda en üstte bulunan yapıdır.

Cevap çok net.

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nün 12.01.2018 tarihli ve 57604338-453.09E.167 sayılı, Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı’na hitaben yazılan ve en üst düzeyde imzalanmış yazının içeriğinde birebir olarak şu yazıyor:

“İlgi 08.01.2018 tarih ve 73 sayılı yazınızda, 26.07.2017 tarihinde Müteşebbis Heyetiniz tarafından yapılan seçimde Yönetim Kurulu üyelerinin 2 yıllığına seçilmiş olması ile genel kurula gitme sürecinde yapılan işlemlerin usulen ya da kanunen meşru olmayan bir yönünün olup olmadığı konusunda Bakanlığımız görüşü istenmektedir.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun Geçici 2. Maddesi “.... OSB’nin onaylı parselasyon planında yer alan sanayi parselleri ile hizmet ve destek alanındaki toplam parsellerin ½ ‘sinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı alması halinde, en geç altı ay içinde yapılacak ilk genel kurul toplantısında oda meclislerinin görevi sona erer” hükmü gereğince, 07.02.2018 tarihinde yapılacak ilk genel kurulda yönetim kurulunun da görev süresinin sona ereceği ve seçimlerin yapılacağı, yönetim kurulu üyelerinin 2 yıllığına seçilmiş olmasının önemli olmadığı ayrıca genel kurul süreci ile ilgili olarak Bakanlığımıza gönderilen evraklar incelendiğinde herhangi bir eksikliğin bulunmadığı anlaşılmış ve 10.01.2018 tarihli ve 105 sayılı yazımızla da genel kurul toplantısına katılacak Bakanlık temsilcileri tarafınıza bildirilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.”

 

Yazıdan da anlaşılacağı gibi sorduğumuz soruların cevabı olarak gelen içerik çok net.

Sürecin tamamında, gönderilen evrakların incelenmesi neticesinde herhangi bir eksiklik bulunmamıştır. Yapılan seçimlerde bir hata veya usulsüz bir uygulama olmamıştır. Genel Kurul süreci tamamen onaylı parsel sayısı ile ilgilidir. İşleyen genel kurul sürecinde de gösterdiğimiz hassasiyet meyvesini vermiş, her zaman olduğu gibi yapılan tüm işlemler eksiksiz ve hukuka uygun bir şekilde devam etmektedir.

 

Türkiye Cumhuriyeti’nin, OSB’lerle ilgili resmi en üst kurumu, bizim bugüne kadar söylediklerimizi teyit etmiştir.

Konu net.

Koskoca bir kurumun Yönetim Kurulu’na, Müteşebbis Heyeti’ne ve Denetim Kurulu üyelerine kaynağı belli olmayan ve gerçek dışı beyanlarda bulunuldu. Ama en üzücüsü de, kişisel itibarlarımıza saldırı oldu.

Ne için?  Sanayicinin ve sanayinin gündemini bu gibi meselelerle işgal ederek kafa karıştırmak için...

Hatta sanki bir suiistimal varmış da; Müteşebbis Heyet’teki arkadaşları zarar görmesin diye, suç duyurusunda bulunmuyormuşlar gibi konuyu saptırdılar. Onlara her zaman ve her platformda dedik, “İnanıyorsanız dediklerinize, ihbar edin bizi. Gidin suç duyurusunda bulunun.”

 

Dürüstün korkusu olmuyor işte. Onların yapmadığını biz kendimiz yaptık. Resmen bir dilekçe ile kendimiz Bakanlığa konuyu bildirdik.

Cevap çok net.

 

Hep söylemiştik; bu kentin sanayicisinin, kanaat önderlerinin ve medya mensuplarının aklıyla alay edemezler diye.

Gerçeklerin, er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu var.

Şimdi, bu gerçek dışı beyanlar üzerinden kendine bir menfaat elde etmeye çalışanlara sesleniyorum;

Yönetimimize ve bir kurumun tüm kurullarına, Müteşebbis Heyeti’ne, Denetim Kurulu’na yönelttiğiniz gerçek dışı beyanlara, Bakanlıktan gelen resmi bir yanıtla karşılık veriyorum.

 

Yönetim Kurulu olarak bizlerden,

Bu kurum için gecesini gündüzüne katmış, organize sanayi bölgesinin bu günlere gelmesinde büyük emekleri olan Müteşebbis Heyeti’mizden ve Denetim Kurulu Üyelerimizden,

Kafalarını karıştırmaya çalıştığınız ve gündemlerini işgal ettiğiniz bu kentte vergisini ödeyen, bu kentte yaşayan ve bu kent için üretim yapan sanayicilerden,

 

Yanlış bilgi ve yorum paylaşarak hatalar yaptırmak için çalıştığınız basın mensuplarından,

Dediklerinize inanarak, sahada bu gerçek dışılığı anlatıp itibar kaybeden arkadaşlarınızdan özür dilemelisiniz.

Ben, bu kimseler ile ilgili daha önce yapmış olduğum açıklamanın arkasındayım.

Yılmadan, bütün sanayicilerimizin hakkını koruyarak, bu gibi arkadaşların kendi küçük hesapları ile üreten, istihdam sağlayan ve vergi ödeyen sanayicilerimizin huzurunu bozmalarına müsaade etmeyeceğiz.

 

Biz, artık işimize bakacağız. Malum mum yatsı olmadan söndü.

Şunu da açıkça belirtmek isterim; bu gerçek dışı beyanlara devam eden, bilerek ve isteyerek bunlardan menfaat sağlamaya çalışan kişiler hakkında, tüm yetkili kurullar olarak hukuki hakkımızı ve tasarruflarımızı şimdilik, seçimin esenliğine zarar vermemek adına saklı tutuyoruz.

Sizlerin aracılığı ile Eskişehir sanayisinin ve organize sanayi bölgemizin cesur yüreklerine de seslenmek istiyorum;

 

Gönlünüzü ferah tutun.

İşbaşında, proje üreten, durmadan sizin için çalışan ve gece gündüz demeden sizlerin gücünü, sizlerin geleceği için mücadele veren bir yönetiminiz var. Biz, bu tip manevi saldırılardan yılmadan, yola çıkarken söylediğimiz gibi, çalışmaya ve üretemeye devam edeceğiz.

 

Geleceğiniz için çalışacağız. Yapacak çok işimiz var.

Bu kurumlarda görev yapan insanlar, ailelerinden, işlerinden feragat ederek sanayicilerimizin ve Eskişehir’in geleceği için çalışıyorlar.

Bu emeğin karşılığında, özverili bu insanların itibarlarını zedeleyecek ve töhmet altında bırakacak şeyler yapmak bu kadar kolay olmamalı. Gösterdiğiniz ve göstereceğiniz hassasiyetiniz ve katılımınız için hepinize çok teşekkür ederim.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı