Elektrik Satış Tarifelerinde Değişiklik Tüm Haberler

Elektrik Satış Tarifelerinde Değişiklik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından yürürlüğe konulan “Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında elektrik satış tarifelerinde 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapılmıştır.

Yürürlüğe giren yeni tarifede aktif elektrik enerjinin birim satış fiyatı tüketimin gerçekleştiği aydaki spot elektrik piyasasında oluşan piyasa takas fiyatları ve ilgili aydaki yekdem maliyet unsurları dikkate alınarak belirlenmekte ve EPDK tarafından tespit edilen oranda KBK uygulanarak oluşturulmaktadır. 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren OSB olarak ancak yeni tarifeden elektrik tedariği yapılabildiğinden elektrik alış ve satış fiyatlarımız ilgili aydaki piyasa takas fiyatlarına ve yekdem bedellerine bağlı olarak değişkenlik gösterecek ve her ayın elektrik satış fiyatı değişken olacaktır. Aktif enerji birim satışımız aşağıdaki formüle göre hesap edilerek fatura edilecektir.

Fon, Pay ve Vergiler, Dağıtım Bedeli ve TEİAŞ İletim Sistemi Kullanım Bedeli aktif enerji satış birim fiyatına ayrıca ilave edilecektir. Tarife detayları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.

 

Aktif Enerji Bedeli :

[(PTF_eosb +YEKDEM) x 1,023]

TL/kWh

Reaktif Enerji Bedeli :

0,176589

TL/KVArh

Tüketiciler için Dağıtım Bedeli:

0,012136

TL/kWh

İletim Sistem Kullanım Bedeli:

0,015000

TL/kWh

1-  PTF_eosb: Epiaş bünyesindeki gün öncesi piyasasında oluşan saatlik piyasa takas fiyatının OSB’nin saatlik çekişleri ile ağırlıklandırılması ile oluşan fiyatı ifade eder.

2- YEKDEM : Fatura dönemine konu ay için EPİAŞ tarafından açıklanan gerçekleşen YEKDEM(Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması) birim bedelidir.

3- İletim Sistem Kullanım ve İşletim Bedeli için 0,015TL/kWh yaklaşık bir rakam olup bilgi amaçlı gösterge olarak verilmiştir. Bu rakam TEİAŞ'ın aylık tahakkuk eden fatura meblağına ve aylık EOSB toplam tüketimine göre değişiklik gösterecektir.

 

     

*Emreamade Kapasite Bedeli :

0,982134

TL/kW/Ay

*Üreticiler için Dağıtım Bedeli :

0,001981

TL/kWh

       

 * Sadece elektrik  üretimi yapan katılımcılara uygulanan bedellerdir.

 

EPDK'nın Ulusal Elektrik Satış Tarifelerinde değişiklik yapması veya tedarik maliyetlerimizin değişmesi durumunda OSB'nin enerji satış tarifelerini revize etme hakkı saklıdır.

 

 

SON KAYNAK TEDARİK TARİFESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı