Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas OSB Kuruldu Tüm Haberler

Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas OSB Kuruldu

Kırıkkale Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün 12.06.2014 tarih ve 31988983/453/265 sayılı yazısı ile Kayseri yolu üzeri Arpalık Çukuru mevkiinde bulunan 500 dönümlük alan üzerindeki 64 parselde Türkiye’nin ilk ve tek “Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi”nin kuruluşunun tamamlanarak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı siciline kaydolduğu bildirilmiştir.

 

MKEK, TÜPRAŞ Rafinerisi gibi büyük işletmelerin ilin ekonomik yapısında önemli rol oynadığı, ildeki büyük işletmeler yanında, Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi, Keskin Organize Sanayi Bölgesi, 2 Küçük Sanayi Sitesi, Kırıkkale Üniversitesi bünyesinde kuruluş çalışmaları devam eden Teknopark ile Savunma Sanayi alanında araştırmalar yapan “Savunma Teknolojileri” Yüksek Lisans Programı, özel sektöre ait küçük ve orta ölçekli işletmeleriyle yatırımcıların her türlü ihtiyacına cevap verebilecek imkan ve kabiliyete sahip bir konumda olduğu ifade edilmiştir. Sektörel bazda; savunma, metal-makine, mobilya ve petro-kimya sanayi üzerinde yoğunlaşırken, tarım makineleri, gıda ve yem sanayi, toprak, tekstil alanında da yatırımların artarak devam ettiği belirtilmiştir.

 

Savunma Sanayi alanında kümelenme potansiyeline sahip olan ilin sanayi birikimi, coğrafi konumu, büyüyen ekonomisi, sürekli gelişen ulaşımı, lojistik merkezi olma potansiyeli, OSB içerisinde yapılacak yatırımlarda 5. Bölge statüsündeki sektörel ve bölgesel teşvikleri ile yatırımcılar için dinamik bir cazibe merkezi konumunda olduğu ifade edilmiştir. MKEK’na ait silah fabrikası yanında 10 fabrikasından 4’ü ile hurda işletmesinin il sınırları içerisinde bulunması sebebiyle, birbirini tamamlayıcı ve birbirinin yan ürününü teşvik eden sanayicilerin bir arada,  bir program dahilinde üretim yapmalarıyla, üretimde verimliliğin ve kar artışını sağlamak amacıyla kurulan Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi parselasyon planlarının onaylandığı ve altyapı uygulama planlarının ihalesi yapılan bölgede yaklaşık olarak Temmuz 2014 ayı ortalarında arsa tahsisine başlanacağı belirtilmiştir.

 

Silah Sanayi İhtisas OSB bünyesinde savunma sanayisine ve özellikle silah sanayisine hizmet vermesi amacı ile yedek parça imalatı yapan alt sektörlerin bir araya getirilmesinin amaçlandığı ifade edilmiştir. Bu kapsamda ilin sınırları içerisinde askeri silah ve bunların parçalarının imalatı (büyük toplar, savaş araçları, füzeatarlar, torpil kovanları, ağır makineli tüfekler ve diğer harp araç ve gereçleri vb.), yedek parça imalatı, yan sanayi-talaşlı imalat, çelik dövme- kalıp, silah yan sanayi- kompozit üretim, havacılık ürünleri, sac imalatı, çelikten yapılmış tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçalarının imalatı, yön bulma pusulaları ile diğer seyrüsefer alet ve cihazlarının ve radar cihazlarının imalatı, uzay aracı, uzay aracı fırlatma araçları ve mekanizmaları ile uydular, uzay roketleri, yörünge istasyonları ve uzay mekiklerinin imalatı, konularında faaliyet gösteren firmalara, bu konularda yatırım yapmak isteyen girişimcilere ve ilgili kurum ve kuruluşlara Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin kuruluşunun duyurulması talep edilmiştir.

                                                                                          

İlgili Bölge firmalarına duyurulur.


EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI NACE

OSB HARİTASI SEKTÖREL

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı