OSB’lerdeki şirketlerden belediyeler ilan ve tabela vergisi alamayacak Tüm Haberler

OSB’lerdeki şirketlerden belediyeler ilan ve tabela vergisi alamayacak

Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren firmalara Danıştay 9. Dairesi’nden müjde geldi. Danıştay, belediyelerin OSB’lerdeki firmalardan reklam tabelası ve ilan vergisi tahsil edemeyeceğine hükmetti.

Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren şirket sahibi, Büyükşehir Belediye’sinin 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin olarak tahakkuk ettirilen ilan ve reklam vergisi, katma değer vergisi dahil tahsis ücreti ile gecikme zammının istemesiyle yasal süreç başlattı.

Belediyenin bu taleplerinin yasaya aykırı olduğunu ileri süren şirket sahibi, konuyu 2. Vergi Mahkemesi’ne taşıdı.

Mevcut yasalarda vergi gelirlerinin OSB yönetimlerince tahsil edileceği yönünde bir düzenleme olmadığına dikkat çeken Mahkeme, davayı reddetti.

 

EMSAL KARAR

Gerekçeli kararda; "Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan OSB’lerde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollar ile bu alanlara cephesi bulunan binalar üzerindeki her türlü ilan ve reklam vergileri Büyükşehir Belediyesi’nce tahsil edileceğinden, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir." denildi. Karara Danıştay Başsavcılığı itiraz etti. İtirazı değerlendiren Danıştay 9. Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.

OSB’lerdeki işletmelerin ilan ve reklam tabelalarıyla alakalı çıkan verginin belediyelere değil OSB yönetimlerine ödenmesi gerektiğine hükmedildi.

 

HUKUKA AYKIRI

Kararda; "4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun ’Gelirler’ başlıklı 12. maddesinde Organize Sanayi Bölgesi’nin gelirleri arasında ilan ve reklam gelirlerine de yer verilmiştir. Olayda, OSB’de yer alan ışıklı ve ışıksız reklam tabelaları, davalı belediyenin yetki alanı içinde bulunmadığından, yetkisiz idarece tesis edilen dava konusu işlemde ve davayı reddeden Vergi Mahkemesi kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle; Danıştay Başsavcılığı’nın kanun yararına temyiz isteminin kabulüne, mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

 


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı