2019 Yılında EOSB İçinde Fiber Optik Kablosu Montajı ve Muhtelif Elektrik İşleri Yapımı Tüm İhaleler

2019 Yılında EOSB İçinde Fiber Optik Kablosu Montajı ve Muhtelif Elektrik İşleri Yapımı

2019 Yılında Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi İçinde Fiber Optik Kablosu Montajı Ve Muhtelif Elektrik İşleri Yapımı İşi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

 

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: İsmail Kanatlı Bulvarı (2.Cad.) No:15   Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0 (222) 236 1080 /  0 (222) 236 0129

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

 

2 – İhale konusu  işin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:Bahsi geçen işler, 2019 Yılında Eskişehir OSB içinde fiber optik kablosu montajı ve muhtelif elektrik işlerini kapsayan OSB adına Yüklenici tarafından yapılacak işlerdir.

 

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi.

c) İşe başlama tarihi

:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7(yedi) gün içinde yapılacak yer teslimi ile İŞ`e başlanır.

ç) İşin süresi

: 31.12.2019 tarihine kadar.

 

 

d) Son başvuru tarihi ve saati

: 21/01/2019 günü saat   12.30’a kadar.

     

 

3–İhale  dokümanı Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde  bedelsiz görülebilir.  

 

4–İstekliler tekliflerini İhaleye son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

5–Bütün başvuruların reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

 

6–İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı