DM58-DM59, DM52-DM59 ve DM63-DM64 AG Kablo Montajı İşi Tüm İhaleler

DM58-DM59, DM52-DM59 ve DM63-DM64 AG Kablo Montajı İşi

Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi DM58-DM59, DM52-DM59 ve DM63-DM64 nolu elektrik dağıtım merkezleri arasına 1x300mm² 34,5kV XLPE kablo montajı ve muhtelif kesitte alçak gerilim kablosu montajı işi açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

 

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: İsmail Kanatlı Bulvarı (2.Cadde) No:1 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0 222 236 03 60 /  0 222 236 01 29

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

 

2 – İhale konusu  işin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

Bahsi geçen işler, Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi DM58-DM59, DM52-DM59 ve DM63-DM64 nolu elektrik dağıtım merkezleri arasına 1x300mm² 34,5kV XLPE kablo montajı ve muhtelif kesitte alçak gerilim kablosu montajı işidir.

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir OSB

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7(yedi) gün içinde yapılacak yer teslimi ile İŞ`e başlanır.

ç) İşin süresi

: İşyeri teslim tarihinden itibaren 45 gün.

 

 

d) Son başvuru tarihi ve saati

:   20/04/2015 Pazartesi günü saat   12.30’a kadar

     

 

3–İhale  dokümanı Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde  bedelsiz görülebilir.  İhaleye  katılacak  isteklilerin ihale  dokümanını satın almaları zorunludur. İhale  dokümanı 200,- TL karşılığı Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden temin edilebilir.

 

4 –İstekliler tekliflerini İhaleye son başvuru  tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

5- Bütün başvuruların reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

 

6-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce  Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı