EOSB 10.-11.- 12. Ana Ring Hatları Tesisi İçin 20.3/35kv XLPE Yeraltı Kablosu Alımı İşi Tüm İhaleler

EOSB 10.-11.- 12. Ana Ring Hatları Tesisi İçin 20.3/35kv XLPE Yeraltı Kablosu Alımı İşi

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 10.-11.- 12. ana ring hatları tesisi için 20.3/35kV XLPE yeraltı kablosu alımı işi açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

 

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: İsmail Kanatlı Bulvarı (2.Cadde) No:15 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0222 2361080 / 0222 2360129

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

 

2 – İhale konusu işin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

Bahsi geçen işler, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 10.-11.-12. Ana ring hatları tesisi için 20.3/35kV XLPE yeraltı kablosu alımı işidir.

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir OSB Ambarı.

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İŞ`e başlanır.

ç) İşin süresi

: Sözleşme imza tarihinden itibaren 45 takvim günü.

 

 

d) Son başvuru tarihi ve saati

: 28/Ekim/2019 Pazartesi günü saat   12.30’a kadar.

     

 

3-İhale dokümanı Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. 

 

4-İstekliler tekliflerini İhaleye son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

5-Bütün başvuruların reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

 

6-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı