EOSB 10. Cad. DM24 Yanı, Çetintaş İçi Eski Trafo Binasının Yıkılması İşi Tüm İhaleler

EOSB 10. Cad. DM24 Yanı, Çetintaş İçi Eski Trafo Binasının Yıkılması İşi

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi  10.cd. DM 24 Yanı, Çetintaş İçi Eski Trafo Binasının Yıkılması İşiaçık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

İsmail Kanatlı Bulv. (2.cd.) No:15  26250  

Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0 (222) 236 10 80 /  0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

 

2 – İhale konusu hizmetin:

 

 a) Niteliği, türü ve miktarı

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi  10.cd DM 24 Yanı Çetintaş İçi Eski Trafo BinasınınYıkılması İşi (Binanın yıkılması Betonarne, prefabrik binanın  (6,30m/11,50m h:7,50m ortalama boyutlu) yıkılması, yıkımdan çıkan molozun belediye çöplüğüne nakli, zeminin temel alt kotunda tesfiye edilerek teslim edilmesi işlerini kapsar. Sökülebilir çelik konstrüksiyon pencere, kapı kesici ayırıcı vb. elektrik malzemeler vs. İdare’ye teslim edilecektir. Kırılarak çıkarılabilecek beton içi donatı yükleniciye ait olacaktır. Tüm emniyet kurallarının alınması, tozumaması için sulanması, servis yollarının oluşturulması, elektrik ve su ihtiyaçları yükleniciye aittir.)

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

c) İşin süresi

: İş yeri tesliminden itibaren (20) iş günüdür.

 

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

:  Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b) Son başvuru tarihi ve saati

c) İhale dosyası bedeli

01.10.2019 günü saat   12.00’ye kadar

:  100 TL

 

4-İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhaleye katılacak olanlar ihale dosyasını satın almak zorundadır. 

5-İstekliler tekliflerini son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler istekli firmanın sorumluluğundadır. Son başvuru saatinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

6-Teklif bedelinin %50’i oranında “bina yıkım işi” inşaat yapım işlerini yapmış olduğunu gösterir resmi benzer iş deneyim belgesi sunulacaktır.

7-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

8-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

9-Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

10-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı