EOSB 1.Gelişme Böl. (İmişehir) DM10-DM11-DM14-DM15 nolu Elektrik Dağ. Mer. Bina. İç Tesis. Yapımı Tüm İhaleler

EOSB 1.Gelişme Böl. (İmişehir) DM10-DM11-DM14-DM15 nolu Elektrik Dağ. Mer. Bina. İç Tesis. Yapımı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 1.Gelişme Bölgesi İmişehir Mevkiindeki DM10-DM11-DM14-DM15 nolu elektrik dağıtım merkezleri binalarının iç tesisatlarının yapımı, Teiaş ile merkezler ve merkezlerin kendi aralarında AG-OG-Fiber kablo çekimi işlerini kapsayan AG-OG Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım işleri açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: İsmail Kanatlı Bulvarı (2.Cadde) No:15 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0222 2361080 / 0222 2360129

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

 

2 – İhale konusu işin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

Bahsi geçen işler, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 1.Gelişme Bölgesi İmişehir Mevkiindeki DM10-DM11-DM14-DM15 nolu yeni elektrik dağıtım merkezleri binalarının iç tesisatlarının yapımı, TEİAŞ ile merkezler ve merkezlerin kendi aralarında AG-OG-Fiber kablo çekimi işlerini kapsayan AG-OG Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım işlerini kapsayan AG-OG Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım işleridir.

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir OSB

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7(yedi) gün içinde yapılacak yer teslimi ile İŞ`e başlanır.

ç) İşin süresi

: İşin süresi sözleşme imzalanmasından itibaren 90(doksan) takvim günüdür.

 

 

d) Son başvuru tarihi ve saati

: 30/Mart/2021 Salı günü saat   12.30’a kadar.

 

 

3– İhale dokümanı Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.  İhaleye katılacak isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı 200TL karşılığı Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden temin edilebilir.

 

4– İstekliler tekliflerini İhaleye son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

5– Bütün başvuruların reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

 

6– İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı