EOSB 1.Gelişme Bölgesi 3000m3’lük Su Deposu 2.Etap Yapım İşi Tüm İhaleler

EOSB 1.Gelişme Bölgesi 3000m3’lük Su Deposu 2.Etap Yapım İşi
“Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 1.Gelişme Bölgesi 3000m3’lük Su Deposu 2.Etap Yapım İşi”    açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 
1 - İdarenin
a) Adresi : Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi
Organize Sanayi Bölgesi 2.cd. No:15  26110  
Eskişehir
b) Telefon ve faks numarası : 0 (222) 236 10 80 /  0 (222) 236 01 29
c) Elektronik posta adresi : info@eosb.org.tr
ç) İnternet adresi                : www.eosb.org.tr
 
2 – İhale konusu hizmetin:
a) Niteliği, türü ve miktarı : EOSB 1.Gelişme Bölgesine (İmişehir) 3000m³’lük prizmatik, betonarme su deposu inşaatı yapılması, iç mekanik ve elektrik tesisatları dahil yapım işlerini, yapılı olan 1.etap su deposuna bağlantı işlerinin yapılmasını kapsamaktadır.
 
b) Yapılacağı yer : Eskişehir Organize Sanayi 1.Gelişme Bölgesi
c) İşin süresi : İş yeri tesliminden itibaren (150) iş günüdür.
 
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer :  Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü
b) Son başvuru tarihi ve saati
c) İhale dosyası bedeli 26.04.2021 günü saat   12.00’ye kadar
:  500 TL
 
4-İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhaleye katılacak olanlar ihale dosyasını satın almak zorundadır.  
 
5-İstekliler tekliflerini son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler istekli firmanın sorumluluğundadır. Son başvuru saatinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.
 
6- Teklif bedelinin %50’si oranında “Prizmatik Su Deposu” inşaatı yapım işlerini yapmış olduğunu gösterir resmi benzer iş deneyim belgesi sunulacaktır. (farklı betonarme işleri kabul edilmeyecektir.)
 
7-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
 
8-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 
 
9-Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.
 
10-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı