EOSB 1.Gelişme Bölgesi (İmişehir Mevkii) AG-OG Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi Kapsamında Tüm İhaleler

EOSB 1.Gelişme Bölgesi (İmişehir Mevkii) AG-OG Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi Kapsamında

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 1.Gelişme Bölgesi (İmişehir Mevkii) AG-OG Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi kapsamında DM1-DM2-DM3-DM8-DM9 nolu elektrik dağıtım merkezleri için 36kV hücre temini ve tesisi işleri açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

 

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: İsmail Kanatlı Bulvarı (2.Cadde) No:15 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0222 2361080 / 0222 2360129

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

 

2 – İhale konusu  işin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

Bahsi geçen işler, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 1.Gelişme Bölgesi (İmişehir Mevkii) AG-OG Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi kapsamında DM1-DM2- DM3-DM8-DM9 nolu elektrik dağıtım merkezleri için 36kV hücre temini ve tesisi işleri işleridir.

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir OSB

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10(on) gün içinde yapılacak yer teslimi ile İŞ`e başlanır.

ç) İşin süresi

: İşin süresi yer tesliminden itibaren 90(doksan) takvim günüdür.

 

 

d) Son başvuru tarihi ve saati

: 21/Mayıs/2019 Salı günü saat   12.30’a kadar.

     

 

3–İhale  dokümanı Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.  İhaleye  katılacak  isteklilerin ihale  dokümanını satın almaları zorunludur. İhale  dokümanı 250TL karşılığı Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden temin edilebilir.

 

4–İstekliler tekliflerini İhaleye son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

5–Bütün başvuruların reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

 

6–İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

 


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı