EOSB 2018 Yılı AAT Çimlendirme ve Otomatik Sulama Tesisatı Yapım İşi Tüm İhaleler

EOSB 2018 Yılı AAT Çimlendirme ve Otomatik Sulama Tesisatı Yapım İşi

2018 Yılı Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi Çimlendirme ve Otomatik Sulama Tesisatı Yapım İşi 

1.  İdarenin

a. Adresi                                             :Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

                                                            Organize Sanayi Bölgesi İsmail Kanatlı Bulv. 2. Cadde No:15 26110 ESKİŞEHİR

b. Telefon ve faks no                      : 0 222 2360360 / 0 222 2360129

c. Elektronik Posta adresi             : info@eosb.org.tr

ç. İnternet Adresi                            :www.eosb.org.tr

2. İhale Konusu Hizmetin

a. Niteliği, türü ve miktarı             : Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi içerisinde bulunan idarece gösterilecek 5500 m² alanın 6 karışım ithal çim ile çimlendirilmesi ve otomatik sulama tesisatının yapılması işidir.

b. Yapılacağı yer                               : Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

c.İşin süresi                                        : 50 TAKVİM GÜNÜ (Bu süre içinde çim ekimi bitirilecek sistem çalışır hale getirilecektir. Ancak mevsimsel koşullar yüzünden çim ekimi yapılamaz ise İdare tarafından süre uzatımı verilebilir.)

 

3. İhalenin

a. Yapılacağı yer               : Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b. Son başvuru tarihi ve saati      : 08.10.2017 günü saat 12:00’ kadar

c. İhale Dokümanları bedeli        : 0 TL 

4. İhaleye katılacak olan firmalar ihale dokümanı almak zorundadırlar.

5.İstekliler tekliflerini son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir

8. Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

9. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı