EOSB 20. Cadde Orta Refüj Çimleme ve Otomatik Sulama Sistemi Uygulaması İhalesi Tüm İhaleler

EOSB 20. Cadde Orta Refüj Çimleme ve Otomatik Sulama Sistemi Uygulaması İhalesi

İŞİN ADI: EOSB 20. Cadde Orta Refüj Çimleme ve Otomatik Sulama Sistemi Uygulaması 

1.  İdarenin

a. Adresi                                             :Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi

Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde No: 1 26110 ESKİŞEHİR

b. Telefon ve faks no                     : 0 222 2360360 / 0 222 2360129

c. Elektronik Posta adresi             : info@eosb.org.tr

ç. İnternet Adresi                            : www.eosb.org.tr

2. İhale Konusu Hizmetin

a. Niteliği,türü ve miktarı             : Eskişehir OSB 20. Cadde orta refüj ( 43.552 m² )alanın, 6 karışım ithal çim tohumu ile çimleme ve otomatik sulama sistemi uygulaması yapılması.

b. Yapılacağı yer                               : Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

c.İşin süresi                                        : 60 takvim günü

3. İhalenin

a. Yapılacağı yer                               : Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b. Son başvuru tarihi ve saati     : 27.03.2017 günü saat 12:00’ kadar

c. İhale Dokümanları bedeli        : 0 TL

d. İhale No                                         : 017 0015

4. İhaleye katılacak olan firmalar ihale dokümanı almak zorundadırlar.

5.İstekliler tekliflerini son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

8. Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

9. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı