EOSB 2-3–4–5-6 Nolu Derin Su Kuyularının Yeraltı OG ve AG Elektrik Besleme Hattı Yapım İşleri Tüm İhaleler

EOSB 2-3–4–5-6 Nolu Derin Su Kuyularının Yeraltı OG ve AG Elektrik Besleme Hattı Yapım İşleri

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 2 - 3 – 4 – 5 - 6 Nolu Derin Su Kuyularının yeraltı OG ve AG Elektrik Besleme Hattı Yapım işleri açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

 

1 - İdarenin

 

a) Adresi

:İsmail Kanatlı Bulvarı (2.Cadde) No:15 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0222 2361080 /  0222 2360129

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

 

2 – İhale konusu  işin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

Bahsi geçen işler, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 2 - 3 – 4 – 5 - 6 Nolu Derin Su Kuyularının yeraltı OG ve AG Elektrik Besleme Hattı Yapım işleridir.

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir OSB

c) İşe başlama tarihi

: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7(yedi) gün içinde yapılacak yer teslimi ile İŞ`e başlanır.

ç) İşin süresi

: İşin süresi sözleşme imzalanmasından itibaren 60(altmış) takvim günüdür.

 

 

d) Son başvuru tarihi ve saati

:   14/Eylül/2021 günü saat   12.30’a kadar.

     

 

3–İhale dokümanı Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale  dokümanı Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden temin edilebilir.

4 –İstekliler tekliflerini İhaleye son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

5- Bütün başvuruların reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

 

6-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

 


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı