EOSB 999kWe AC Arazi Üzeri Şebeke Bağlantılı Güneş Enerji Santrali Yapım İşi Tüm İhaleler

EOSB 999kWe AC Arazi Üzeri Şebeke Bağlantılı Güneş Enerji Santrali Yapım İşi

Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi Lisanssız 999kWe AC (asgari 1144kWp) Arazi Üzeri Şebeke Bağlantılı (On-Grid) Fotovoltaik Güneş Enerji Santrali yapımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

 

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: İsmail Kanatlı Bulvarı(2.Cad.) No:1   26110 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0 (222) 236 03 60 /  0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

 

2 – İhale konusu  işin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:Sözleşmede bahsi geçen işler, İŞ SAHİBİ adına Elektrik Piyasası Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği mevzuatına uygun olarak YÜKLENİCİ tarafından üstlenilen Lisanssız 999kWe AC (asgari 1144kWp) Arazi Üzeri Şebeke Bağlantılı (On-Grid) Fotovoltaik Güneş Enerji Santrali anahtar teslimi yapımı işleridir.

 

b) Yapılacağı yer

:Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi.

c) İşe başlama tarihi

:Sözleşmenin imzalandığı tarihte İŞ`e başlanır.

ç) İşin süresi

:Yer tesliminden itibaren 180 takvim günü.

 

 

d) Son başvuru tarihi ve saati

:04/04/2016 günü saat   12.30’a kadar.

     

 

3–İhale  dokümanı Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde  bedelsiz görülebilir. 

 

4 –İstekliler tekliflerini İhaleye son başvuru  tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

5- Bütün başvuruların reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

 

6-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

 

 

İHALE DOSYASI EKLERİ


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı