EOSB Altyapısı İçin 20,3/35kV XLPE Yeraltı Kablosu Alımı Tüm İhaleler

EOSB Altyapısı İçin 20,3/35kV XLPE Yeraltı Kablosu Alımı

Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi elektrik altyapısında kullanılmak üzere 20,3/35kV XLPE yer altı kablosu alımı açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

 

1 - İdarenin

 

a) Adresi

:İsmail Kanatlı Bulvarı(2.Cadde) No:1 26110 Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0 222 236 03 60 /  0 222 236 01 29

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

www.eosb.org.tr

 

2 – İhale konusu  işin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinin elektrik altyapısında kullanılmak üzere 20,3/35kV XLPE yer altı kablosu alımı işidir.

b) Teslim yeri

: Eskişehir OSB ambarı.

c) Teslim tarihi

: Sözleşmenin imzasından itibaren 30.11.2014’e kadar.

 

 

 

 

d) Son başvuru tarihi ve saati

:   13/10 / 2014 Pazartesi günü saat   15.00’e kadar.

     

 

3–İhale  dokümanı Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. 

 

4 –İstekliler tekliflerini İhaleye son başvuru  tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

5- Bütün başvuruların reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

 

6-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

 

İHALE DÖKÜMANLARI:

1x400mm2 XLPE ihalesi teklif mektubu

1x400mm2 XLPE ihalesi idari şartname

1x400mm2 XLPE  İhalesi sözleşme taslağı

Tedas-myd-96-018B-OG-XLPE-ENERJI KABLOLARI-SARTNAMESI

XLPE kablo birim fiyat cetveli


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı