EOSB ATAP İnovasyon ve Teknoloji Uygulama Merkezleri Doğal Gaz Tesisatı Yapım İşi Tüm İhaleler

EOSB ATAP İnovasyon ve Teknoloji Uygulama Merkezleri Doğal Gaz Tesisatı Yapım İşi

“EOSB ATAP İnovasyon ve Teknoloji Uygulama Merkezleri Doğal Gaz Tesisatı Yapım İşi ” açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

2.cd. No:15  26110  

Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0 (222) 236 10 80 /  0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

 

2 – İhale konusu hizmetin:

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: EOSB Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yeni yapılan İnovasyon ve Teknoloji Uygulama Merkezleri için doğal gaz istasyonları ve tesisatı yapım işidir.

 

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

 

c) İşin süresi

: Sözleşme imza tarihinden itibaren 30 Takvim günüdür.

 

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b) Son başvuru tarihi ve saati

c) İhale dosyası bedeli

: 07/10/2019 günü saat   12.00’ye kadar

: 0 TL.

 

 

4- İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. İhaleye katılacak olanlar, ihale dokümanlarını İdareden teslim alacaktır.

5- İstekliler tekliflerini son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler istekli firmanın sorumluluğundadır. Son başvuru saatinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

6- İstekli firmaların EPDK, ESGAZ sertifikalarını ve diğer ilgili yeterlilik belgelerini sunması gereklidir.

7- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

8- %3 oranında Geçici Teminat tutarı alınacaktır.

9- Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

10-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı