EOSB Atık Depolama Alanı Kapatma Planı Üst Örtü Teşkili Uygulama İşi Tüm İhaleler

EOSB Atık Depolama Alanı Kapatma Planı Üst Örtü Teşkili Uygulama İşi

“Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Atık Depolama Alanı Kapatma Planı Üst Örtü Teşkili Uygulama İşiaçık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

Organize Sanayi Bölgesi 2.cd. No:15  26250

Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0 (222) 236 10 80 /  0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

 

2 – İhale konusu hizmetin:

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde 1. Gelişme Bölgesinde, bulunan 23.000 m2’lik arıtma çamuru depolama sahasının Bakanlık onaylı kapatma planına ve teknik şartnameye uygun olarak sahanın üst örtü teşkilinin (geomembran temini ve uygulaması, geokompozit drenaj tabakası temini ve serimi, geosentetik malzeme ankraj uygulamaları, tarım toprağı temini ve serimi, peyzaj (bitkilendirme), sızıntı suyu toplama sistemi, yüzey suyu drenaj sistemi, gaz toplama bacalarının teşkili, tel çit teşkili ve çevre düzenlemesinin yapılması) uygulanması işi. İlgili mevzuat ve Su Yapıları Denetim firması (SYDF) tarafından istenecek işler doğrultusunda iş yükleniciye yaptırılacaktır. SYDF ve Bakanlık tarafından istenen test ve kontroller dahil.

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

c) İşin süresi

: Yer teslimi tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

 

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b) Son başvuru tarihi ve saati

 

: 27/07/2020 günü saat 14.00’e kadar

 

4-İhale dokümanı, idarenin adresinden temin edilebilir veya isteklilere e-posta ile gönderilebilir.

5-İstekliler tekliflerini son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler istekli firmanın sorumluluğundadır. Son başvuru saatinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

6-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

7-Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

8-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı