EOSB Atık Depolama Alanı Kapatma Projesi Dengeleme ve Sızdırmazlık Tabakası Tüm İhaleler

EOSB Atık Depolama Alanı Kapatma Projesi Dengeleme ve Sızdırmazlık Tabakası

“Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Atık Depolama Alanı Kapatma Projesi Dengeleme ve Sızdırmazlık Tabakası Malzeme Temini, Serilmesi ve Sıkıştırılması İşi açık ihale usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1 - İdarenin

 

a) Adresi

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

Organize Sanayi Bölgesi 2.cd. No:15  26250

Eskişehir

b) Telefon ve faks numarası

: 0 (222) 236 10 80 /  0 (222) 236 01 29

c) Elektronik posta adresi

: info@eosb.org.tr

ç) İnternet adresi               

: www.eosb.org.tr

 

2 – İhale konusu hizmetin:

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde İmişehir Mevkiinde, Eskişehir-Ankara karayolu 20. Km’de 693 parselde bulunan 22.298.06 m2’lik arıtma çamuru depolama sahasının Bakanlık onaylı kapatma projesine uygun olarak sahanın stabilitesinin sağlanması, mineral sızdırmazlık tabakasının düz bir zemin olarak kapatma projesinde ve teknik şartnamede belirtilen sepiyolit pasası ve sepiyolit malzeme ile serilmesi ve sıkıştırılması işi. Su Yapıları Denetim firması (SYDF) tarafından yapılacak yönlendirmeler doğrultusunda iş yükleniciye yaptırılacaktır. SYDF ve Bakanlık tarafından istenen test ve kontroller dahil.

b) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi

c) İşin süresi

: Yer teslimi tarihinden itibaren 60 (altmış) gün.

 

3 - İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

b) Son başvuru tarihi ve saati

 

: 09/03/2020 günü saat 14.00’e kadar

 

4-İhale dokümanı, idarenin adresinden temin edilebilir veya isteklilere e-posta ile gönderilebilir.

 

5-İstekliler tekliflerini son başvuru tarihi ve saatine kadar Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler istekli firmanın sorumluluğundadır. Son başvuru saatinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

6-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

 

7-Bütün başvuruların reddedilmesi ve/veya ihalenin iptal edilmesinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi serbesttir.

 

8-İhalenin iptal edilmesi nedeniyle adaylar Bölgeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.


LANSMAN VİDEOSU

EOSB TANITIM FİLMİ

OSB HARİTASI

EOSB Whatsapp İhbar Hattı EOSB Whatsapp Bilgi Hattı